श्री गणेशाची प्रतिष्ठापना कशी कराल?

मंगलकार्य किंवा कोणत्याही शुभ कामाला सुरुवात करताना, त्याच्या पथावर प्रवष्याच्या कामाच्या विघ्नोंना हरवण्यासाठी, श्रीगणपतीची पूजा आणि आराधना करण्याची प्रथा अनेक वर्षांपासून आपल्या किंवदंत्याच्या अजूनही चालू आहे. श्रीगणेश चतुर्थीच्या दिवशी, प्रतिष्ठापना कसे करावी, हे… गणपतीची स्थापना करण्यासाठी, एक चौरंग किंवा पाट आणि सभोवतीच्या मखराची आवश्यकता आहे. पूजास्थानाच्या वर बांधण्यासाठी नारळ, आंब्यांचे डहाळी, सुपाऱ्या, पाण्याने भरलेला तांब्याचा … Read more