You are currently viewing चेक कसा लिहायचा | चेक स्लिप भरा आणि फिलिंग गाइड तपासा

चेक कसा लिहायचा | चेक स्लिप भरा आणि फिलिंग गाइड तपासा

चेक लिहिण्यामध्ये पेमेंटची योग्य प्रकारे प्रक्रिया केली गेली आहे याची खात्री करण्यासाठी माहितीचे अनेक महत्त्वाचे तुकडे भरणे समाविष्ट आहे. चेकवर रक्कम कशी लिहावी याबद्दल चरण-दर-चरण मार्गदर्शक येथे आहे:

चेक कसा लिहायचा | चेकवर रक्कम लिहिण्याच्या पायऱ्या

1. तारीख लिहा:

वरच्या उजव्या कोपर्यात, तारखेसाठी एक जागा आहे. तुम्ही चेक लिहिता तेव्हा वर्तमान तारीख लिहा.

2. प्राप्तकर्ता नाव:

“ऑर्डरनुसार पैसे द्या” या ओळीवर तुम्ही पैसे देत असलेल्या व्यक्तीचे किंवा संस्थेचे नाव लिहा.

3. संख्यात्मक रक्कम:

“पे टू द ऑर्डर” ओळीच्या उजवीकडे असलेल्या छोट्या बॉक्समध्ये, चेकची रक्कम संख्यात्मक स्वरूपात लिहा. उदाहरणार्थ, $१२३.४५.

4. लिखित रक्कम:

खालील ओळीवर “च्या ऑर्डरनुसार पैसे द्या”, तुम्ही बॉक्समध्ये लिहिलेल्या संख्यात्मक रकमेशी जुळण्यासाठी शब्दांमध्ये रक्कम लिहा. डॉलर्ससाठी, तुम्ही दशांश बिंदूसाठी “आणि” हा शब्द लिहावा आणि सेंटसाठी, तुम्ही 100 पेक्षा जास्त अपूर्णांक लिहावा. आमचे मागील अंकीय उदाहरण वापरून, तुम्ही लिहाल: “एकशे तेवीस आणि 45/100. “

कोणतेही सेंट नसल्यास, अनधिकृत जोडण्या टाळण्यासाठी तुम्ही “आणि 00/100” लिहू शकता किंवा डॉलरच्या रकमेनंतर उर्वरित जागा भरण्यासाठी फक्त एक रेषा काढू शकता.

5. मेमो किंवा लाईनसाठी:

खालील डाव्या कोपऱ्यातील ओळ “भाडे” किंवा “चालन क्रमांक” यांसारखी देयक कशासाठी आहे हे लक्षात ठेवण्यासाठी वापरली जाऊ शकते. आवश्यक नसले तरी ते लेखाविषयक उद्देशांसाठी उपयुक्त ठरू शकते.

6. स्वाक्षरी:

तळाशी उजव्या कोपऱ्यातील ओळीवर तुमचे नाव सही करा. तुमचा चेक तुमच्या स्वाक्षरीशिवाय वैध होणार नाही.

चेक कसा लिहायचा टिपा:

चुका टाळा: संख्यात्मक आणि लिखित रक्कम जुळत असल्याची खात्री करा. विसंगती असल्यास, बँक चेकवर प्रक्रिया करू शकत नाही किंवा लेखी रकमेसाठी त्यावर प्रक्रिया करू शकते.

चेक कसा लिहायचा

मोकळी जागा नाही: लिखित रकमेमध्ये, शब्दांमध्ये मोठी मोकळी जागा सोडू नका जेथे अतिरिक्त संख्या घालता येईल.

सुसंगतता: छेडछाड केल्याचा संशय टाळण्यासाठी संपूर्ण तपासणीमध्ये समान पेन आणि शाईचा रंग वापरा.

रेकॉर्ड ठेवणे: चेक नंबर, तारीख, प्राप्तकर्ता आणि रक्कम यासह तुम्ही चेक रजिस्टरमध्ये लिहिलेल्या चेकची नेहमी नोंद ठेवा.

लक्षात ठेवा, चेक हा एक कायदेशीर दस्तऐवज आहे आणि त्रुटींमुळे पेमेंटमध्ये समस्या उद्भवू शकतात किंवा संभाव्य फसवणूक देखील होऊ शकते. ती काळजीपूर्वक भरण्यासाठी वेळ काढा आणि ती सुपूर्द करण्यापूर्वी किंवा मेल करण्यापूर्वी सर्व माहिती पुन्हा तपासा.

चेकवर स्वाक्षरी करण्याचे महत्त्व

चेकवरील स्वाक्षरी हे एक महत्त्वपूर्ण सुरक्षा वैशिष्ट्य आहे आणि त्याचे महत्त्वपूर्ण परिणाम आहेत. धनादेशावर स्वाक्षरी करणे महत्त्वाचे का आहे याचे मुख्य पैलू खाली दिले आहेत:

1. देयक अधिकृतता:

धनादेशावरील स्वाक्षरी खातेदाराकडून बँकेला अधिकृतता म्हणून काम करते, जे सूचित करते की नामित प्राप्तकर्त्याला निर्दिष्ट रक्कम दिली जावी. या अधिकृततेशिवाय, बँक व्यवहारावर प्रक्रिया करणार नाही.

2. ओळख पडताळणी:

खातेदाराची ओळख पडताळून पाहण्यासाठी बँका अनेकदा धनादेशावरील स्वाक्षरीची फाईलवर असलेल्या स्वाक्षरीशी (खाते उघडले तेव्हापासून) तुलना करतात. चेक लिहिणारी व्यक्ती खरोखरच खाते मालक आहे याची खात्री करण्यासाठी हे पाऊल उचलले जाते.

3. फसवणूक प्रतिबंध:

स्वाक्षरी फसवणूकीपासून संरक्षण करण्यास मदत करते. हे एक अद्वितीय अभिज्ञापक आहे ज्याची प्रतिकृती करणे कठीण आहे. धनादेश गहाळ किंवा बनावट स्वाक्षरीसह रोखीत किंवा जमा केला असल्यास, फसवणूक आढळली आहे असे गृहीत धरून बँकेला निधीसाठी जबाबदार धरले जाऊ शकते.

4. कायदेशीर बंधन:

स्वाक्षरी केलेला धनादेश हा कायदेशीर दस्तऐवज आहे; स्वाक्षरी सूचित करते की खातेदार चेकवर लिहिलेल्या अटींशी सहमत आहे. विवाद उद्भवल्यास, स्वाक्षरी केलेला धनादेश कायदेशीर पुरावा म्हणून वापरला जाऊ शकतो.

5. हेतूची पुष्टी:

हे पुष्टी करते की चेकवर निर्दिष्ट केलेली रक्कम अदा करण्याचा खातेदाराचा हेतू आहे. पैसे देणारा आणि पैसे देणारा यांच्यातील विश्वास राखण्यासाठी हे महत्त्वाचे आहे.

6. तपासणीची पूर्णता:

स्वाक्षरीशिवाय चेक अपूर्ण मानला जातो आणि बँकांद्वारे त्यावर प्रक्रिया केली जाणार नाही. याचा अर्थ असा की जोपर्यंत स्वाक्षरी केलेला धनादेश सादर केला जात नाही तोपर्यंत प्राप्तकर्ता वचन दिलेला निधी प्राप्त करू शकत नाही.

7. खंडन न करणे:

चेकवर स्वाक्षरी झाल्यानंतर आणि जारी केल्यानंतर, स्वाक्षरी करणारा चेक लिहिण्यास किंवा पेमेंट करण्याचा त्यांचा हेतू नाकारू शकत नाही, जे त्यांच्या कृतींचे स्पष्ट ट्रेल प्रदान करते.

चेकवर स्वाक्षरी न केल्याचे परिणाम

चेकवर स्वाक्षरी नसल्यास:

बँक धनादेश नाकारेल आणि त्यावर पेमेंटसाठी प्रक्रिया केली जाणार नाही.

प्राप्तकर्ता चेक रोख किंवा जमा करू शकणार नाही.

चेक कसा लिहायचा

देयकाला आर्थिक जबाबदाऱ्या पूर्ण करण्यात विलंब होऊ शकतो, ज्यामुळे विलंब शुल्क किंवा इतर गुंतागुंत होऊ शकते.

यामुळे पेच निर्माण होऊ शकतो, गैरसोय होऊ शकते आणि देयकर्ता आणि प्राप्तकर्ता यांच्यातील संबंधांना संभाव्य हानी पोहोचू शकते.

चेकवर डिजिटल स्वाक्षरीची कायदेशीरता

चेकवर डिजिटल स्वाक्षरीचा वापर हा आर्थिक व्यवहारांच्या वाढत्या डिजिटलायझेशनसह लक्ष वेधून घेणारा विषय आहे. चेकवरील डिजिटल स्वाक्षरींची कायदेशीरता विविध कायदे आणि नियमांद्वारे नियंत्रित केली जाते, जे देश आणि अधिकारक्षेत्रानुसार बदलू शकतात. युनायटेड स्टेट्समध्ये, उदाहरणार्थ, चेक 21 कायदा आणि एकसमान इलेक्ट्रॉनिक व्यवहार कायदा (UETA) अशा इलेक्ट्रॉनिक प्रक्रियेसाठी कायदेशीर फ्रेमवर्क प्रदान करतात.

चेकवरील डिजिटल स्वाक्षऱ्यांचा वापर केला जातो अशा संदर्भांमध्ये कायदेशीररित्या कसे केले जाते याचे विहंगावलोकन येथे आहे:

1. चेक 21 कायदा:

चेक क्लिअरिंग फॉर द 21 व्या शतक कायदा (चेक 21) बँकांना चेक इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने हाताळण्याची परवानगी देतो. बँका चेकची डिजिटल आवृत्ती तयार करू शकतात, ज्याला “पर्यायी चेक” म्हणून ओळखले जाते, जे पारंपारिक पेपर चेकप्रमाणे सादर केले जाऊ शकते आणि साफ केले जाऊ शकते.

हा कायदा विशेषत: चेकवरील डिजिटल स्वाक्षरींच्या कायदेशीरतेला संबोधित करत नाही परंतु इलेक्ट्रॉनिक चेक प्रक्रियेस सुलभ करतो.

2. एकसमान इलेक्ट्रॉनिक व्यवहार कायदा (UETA):

UETA इलेक्ट्रॉनिक स्वाक्षरीच्या वापरासह इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्ससाठी कायदेशीर फ्रेमवर्क प्रदान करते. UETA अंतर्गत, कायद्याला स्वाक्षरी आवश्यक असल्यास, इलेक्ट्रॉनिक स्वाक्षरी पुरेशी असावी.

UETA मोठ्या प्रमाणावर इलेक्ट्रॉनिक व्यवहारांवर लागू होत असताना, डिजिटल स्वाक्षरीने स्वाक्षरी केलेले धनादेश स्वीकारणे वैयक्तिक बँकांवर अवलंबून आहे.

3. ग्लोबल आणि नॅशनल कॉमर्स ऍक्ट (ई-साइन ऍक्ट) मध्ये इलेक्ट्रॉनिक स्वाक्षरी:

ई-साइन कायदा हा एक फेडरल कायदा आहे जो इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने केलेल्या करारांची वैधता आणि कायदेशीर परिणाम सुनिश्चित करतो. त्यात असे नमूद केले आहे की कागदपत्रांवरील इलेक्ट्रॉनिक स्वाक्षरी पारंपारिक हस्तलिखित स्वाक्षरींप्रमाणेच कायदेशीर स्थिती धारण करतात.

हा कायदा इलेक्ट्रॉनिक स्वाक्षरींच्या वैधतेला बळकट करतो, संभाव्यत: चेकवर असलेल्या स्वाक्षऱ्यांचा समावेश आहे, जर ते सत्यता, अखंडता आणि संमतीसाठी काही निकष पूर्ण करतात.

4. बँक स्वीकृती:

जरी फेडरल कायदे इलेक्ट्रॉनिक स्वाक्षरीसाठी एक पाया प्रदान करतात, वैयक्तिक बँकांची चेकवर डिजिटल स्वाक्षरी स्वीकारण्याबाबत त्यांची धोरणे असतात.

सुरक्षिततेबद्दल चिंता, फसवणूक होण्याची शक्यता आणि फाइलवरील स्वाक्षरींविरुद्ध डिजिटल स्वाक्षरी सत्यापित करण्याचे आव्हान यामुळे चेकवर डिजिटल स्वाक्षरी स्वीकारण्यास बँका संकोच करू शकतात.

5. सुरक्षा आणि पडताळणी:

धनादेशांवर डिजिटल स्वाक्षरींचे मुख्य आव्हान म्हणजे स्वाक्षरी कार्डवर त्यांची पडताळणी करण्याची क्षमता, जी पारंपारिक स्वाक्षरींसाठी एक मानक सराव आहे.

बँका आणि वित्तीय संस्थांना फसवणूक टाळण्यासाठी मजबूत सुरक्षा उपाय असणे आवश्यक आहे, ज्यामध्ये डिजिटल स्वाक्षरी अचूकपणे प्रमाणित करण्याच्या पद्धतींचा समावेश आहे.

6. कॉर्पोरेट चेक:

कॉर्पोरेट वातावरणात, डिजिटल स्वाक्षरी अधिक सामान्यपणे वापरली जाऊ शकते, विशेषत: वेतन आणि विक्रेता पेमेंटसाठी. हे सहसा व्यवसाय आणि बँक यांच्यातील करारांद्वारे नियंत्रित केले जातात जे अशा स्वाक्षरींना स्पष्टपणे परवानगी देतात.

चेकवर डिजिटल स्वाक्षरी वापरण्याचा विचार करणाऱ्या व्यक्ती आणि व्यवसायांसाठी त्यांची धोरणे आणि त्यांच्या काही विशिष्ट आवश्यकता समजून घेण्यासाठी त्यांच्या वित्तीय संस्थांशी प्रथम सल्ला घेणे महत्वाचे आहे. याव्यतिरिक्त, डिजिटल स्वाक्षरींसंबंधी कायदे आणि नियमांमधील कोणत्याही बदलांसह अद्यतनित राहणे हे अनुपालन सुनिश्चित करण्यासाठी आणि व्यवहारांची सुरळीत प्रक्रिया सुनिश्चित करण्यासाठी महत्वाचे आहे.

सरपंच उपसरपंच आणि सदस्य यांना किती मानधन मिळते? भारतातील सरपंच आणि उपसरपंच यांच्या मानधनात वाढ

भारतातील सर्वोत्कृष्ट VR हेडसेट 2024 – खरेदीदार मार्गदर्शक

Leave a Reply