एसटी (ST Caste) फुलफॉर्म | ST Caste Full Form in Marathi

एसटी (ST Caste) चा फुल फॉर्म | ST Caste Full Form in Marathi

भारतातील ‘अनुसूचित जमाती’ या संकल्पनेची मुळे राज्यघटनेत, विशेषतः कलम 366 मध्ये आढळतात (25). या घटनात्मक तरतुदीमध्ये अनुसूचित जमातींची व्याख्या संविधानाच्या उद्देशांसाठी कलम 342 अंतर्गत अनुसूचित जमाती मानले जाणारे समुदाय अशी केली आहे. अनुसूचित जमातींच्या विनिर्देशन प्रक्रियेमध्ये राष्ट्रपतींचे आदेश, राज्य सरकारांशी सल्लामसलत आणि संसदेच्या कायदेशीर कृतींचा समावेश असतो. एसटी (ST Caste) फुलफॉर्म : घटनात्मक चौकट  कलम 342 … Read more