Hanuman Chalisa Marathi | हनुमान चालीसा मराठी

दोहाश्रीगुरु चरन सरोज रज, निजमन मुकुरु सुधारि। बरनउं रघुबर बिमल जसु, जो दायक फल चारि।।बुद्धिहीन तनु जानिके, सुमिरौं पवन-कुमार। बल बुधि बिद्या देहु मोहिं, हरहु कलेस बिकार।। चौपाई जय हनुमान…

Continue ReadingHanuman Chalisa Marathi | हनुमान चालीसा मराठी