बोल्हाई मटण काय असते? बोल्हाईचे मटण व बकरीचे मटण काय फरक असतो?

भारतीय संस्कृती आणि परंपरांच्या मोठ्या गोतावळ्यामध्ये, तुम्ही अनेकदा देशामधील वैविध्यपूर्ण असलेल्या चालीरीतींना पाहता. त्याच परंपरांच्या गाठोड्यामधील एक प्रथा म्हणजे बोल्हाई मटण. बोल्हाई मटण ही पुण्याजवळील वाडे बोल्हाई या गावात आणि…

Continue Readingबोल्हाई मटण काय असते? बोल्हाईचे मटण व बकरीचे मटण काय फरक असतो?