You are currently viewing गणपतीची १०००+ नावे | Ganpati Names in Marathi | गणपती सहस्त्रनामावली

गणपतीची १०००+ नावे | Ganpati Names in Marathi | गणपती सहस्त्रनामावली

चला गणपतीबद्दल जाणुन घेऊया,  बाप्पा आपल्याला मदत करतो आणि नशीब आपले नशीब उजळवतो. त्याच्याकडे १००० नावे आहेत. आपण ही नावे पाहणा आहोत आणि आपल्या मित्र गणेशाबद्दल आणखी जाणून घेणार आहोत.

ॐ गणेशवराय नमः

ॐ गणक्रिड्या नमः

ॐ  गन्नाथाय नमः

ॐ गणाधिपाय नमः

ॐ एकादिशताय नमः

ॐ  वक्रतुंडाय नमः

ॐ  गजवक्रया नमः

ॐ  महोदराय नमः

ॐ  लमोदराय नमः

ॐ धुम्रवरणाय नमः

ॐ विकटाय नमः

ॐ विघ्ननायकाय नमः

ॐ  सुमुखाय नमः

ॐ दुमु नमः

ॐ बुद्धाय नमः

ॐ विघ्नराजाय नमः

ॐ  गजानाय नमः

ॐ भीमाय नमः

ॐ  प्रमोदया नमः

ॐ अनोदय नमः

ॐ  सुरण नंदाय नमः

ॐ मोहटकाय नमः

ॐ  हैरंभाय नमः

ॐ  शंबराय नमः

ॐ शांभवे नमः

ॐ  लंबकर्णाय नमः

ॐ महाबलाय नमः

ॐ नंदनाय नमः

ॐ अलंपताय नमः

ॐ अभिरवे नमः

ॐ  मेघनादया नमः

ॐ  गंगाजय नमः

ॐ विनायकाय नमः

ॐ विरुपाक्षाय नमः

ॐ  धीरसुराय नमः

ॐ वरप्रदाय नमः

ॐ महागणपत्ये नमः

ॐ  बुद्धप्रियाय नमः

ॐ  शिप्रा प्रसादाय नमः

ॐ रुद्र प्रियाय नमः

ॐ गणाध्यक्षाय नमः

ॐ  उमा पुत्राय नमः

ॐ अघनाशाय नमः

ॐ कुमार गुरवे नमः

ॐ ईशान पुत्राय नमः

ॐ मुषक वाहनाय नमः

ॐ सिद्धि प्रियाय नमः

ॐ  सिद्ध विनायकाय नमः

ॐ सिद्धाय नमः

ॐ अवघाय नमः

ॐ तुंबरवे नमः

ॐ सिंहवनाय नमः

ॐ मोहिनी प्रियाय नमः

ॐ  कातगकांताय नमः

ॐ  राज पुत्राय नमः

ॐ  शालकाय नमः

ॐ संमिताय नमः

ॐ  अमिताय नमः

ॐ कुष्मा मंडलसंभूते नमः

ॐ दुर्जया नमः

ॐ धुर्जाय नमः

ॐ जयाय नमः

ॐ भूपत्ये नमः

ॐ भूवनपत्ये नमः

ॐ अव्यय नमः

ॐ  विश्वकात्रे नमः

ॐ विश्वमुखाय नमः

ॐ विश्व रुपाय नमः

ॐ  निध्ये नमः

ॐ घृण्ये नमः

ॐ क्राय नमः

ॐ कविना मृषभया नमः

ॐ  भ्रामणाय नमः

ॐ भ्रमणस्पत्ये नमः

ॐ ज्येष्ठ राजाय नमः

ॐ निधी प्रिया पति प्रियाय नमः

ॐ सूर्य मंडळ मध्यगाय नमः

ॐ कराहतिधवस्त सिंधु सलिलाय नमः

ॐ पुष्पदंताभिदे नमः

ॐ उमंगकेलीकुटुकिने नमः

ॐ  मुक्तिदाय नमः

ॐ  कुकपालनाय नमः

ॐ किरिटिने नमः

ॐ कुंडलिने नमः

ॐ हरिने नमः

ॐ वनमालिने नमः

ॐ मनोमयाय नमः

ॐ वायूख्यहत्यदत्यत्श्रिये नमः

ॐ पादहतिजित्ये नमः

ॐ साध्योजातस्वर्णमुज्यमेकिलिने नमः

ॐ दुधीर्मित्रते नमः

ॐ दुस्वप्नाहृतते नमः

ॐ प्राशनाय नमः

ॐ  गुणिने नमः

ॐ  नादप्रतिथिस्ताय नमः

ॐ  सुरुपाय नमः

ॐ  सर्वनेत्राधिवासाय नमः

ॐ विवसन श्रवाय नमः

ॐ पितांबराय नमः

ॐ खंडार्दाय नमः

ॐ  खंडेन्दुकृतशेखराय नमः

ॐ चित्रांगदश्यामदशनाय नमः

ॐ भालचंद्राय नमः

ॐ चतुर्भुर्जाय नमः

ॐ  योगाधिपाय नमः

ॐ तर्कस्ताय नमः

ॐ पूर्वाय नमः

ॐ  गजकर्णकाय नमः

ॐ गणाधिराजाय नमः

ॐ विजयस्थिराजाय नमः

ॐ  गजपतिद्वाजिने नमः

ॐ  देवदेवाय नमः

ॐ  समरप्रदीपकाय नमः

ॐ  वायुकिल्काय नमः

ॐ  विप्पाश्चिद्वराय नमः

ॐ नंदोनंदभिनाल्हाकाय नमः

ॐ  वराहर्दनाय नमः

ॐ मृत्युंजया नमः

ॐ व्याघ्रजीनंबराय नमः

ॐ एकशक्तिधराय नमः

ॐ देवत्रते नमः

ॐ दयातविमर्दनाय नमः

ॐ शंभुवक्रोध्याय नमः

ॐ  शंभुकोपग्ने नमः

ॐ शंभुहास्यभुवे नमः

ॐ  शंभुतेजे नमः

ॐ शिवशोखरिने नमः

ॐ  गौरीसुखाय नमः

ॐ उमंगमलजय नमः

ॐ  गौरी तेज भुवे नमः

ॐ स्वधुमिभवाय नमः

ॐ यज्ञकाय नमः

ॐ  महानदया नमः

ॐ  गिरीवष्मार्णे नमः

ॐ शुबानाय नमः

ॐ  सर्वदेवात्म्ये नमः

ॐ  ब्रह्म मुरघने नमः

ॐ  कुकुपश्रुते नमः

ॐ  ब्रह्मदकुंभाय नमः

ॐ चिल्योंभलाय नमः

ॐ सत्यशिरोरुहाय नमः

ॐ जगज्जमध्लोयमेशनिमेशाय नमः

ॐ  अग्नियक्रसोमद्रुषे नमः

ॐ  गिरिद्रेकरदयाय नमः

ॐ  घरमाघरमेष्टाय नमः

ॐ  संब्रुहिताय नमः

ॐ ग्रहशार्दशनाय नमः

ॐ वाणीजीवाय नमः

ॐ  वासवनासिकाय नमः

ॐ  कुलचलांसाय नमः

ॐ  सोमकरघंटाय नमः

ॐ रुद्रशिरोघराय नमः

ॐ  नादिनंदभुजया नमः

ॐ तारकांसकाय नमः

ॐ भृमध्यसंस्थाकाराय नमः

ॐ  ब्रह्मविद्यामदोत्काय नमः

ॐ व्योमनभये नमः

ॐ श्रीहृदयाय नमः

ॐ  मेरु पृष्टाय नमः

ॐ  अर्णवोदराय नमः

ॐ पृथ्वीकत्यये नमः

ॐ  सृष्टिलिंगाय नमः

ॐ शेलोर्वे नमः

ॐ  दशराजनोकाय नमः

ॐ पातालझंगाय नमः

ॐ  मुनिपाद्ये नमः

ॐ कलंगोष्टाय नमः

ॐ त्रियत्नवे नमः

ॐ ज्योतिर्न्दा ला ललांगुलाय नमः

ॐ  हृपदालयनिर्शालयाय नमः

ॐ  हृपद्मकर्णिकाशलिव्यत्केलीसर्वोवराय नमः

ॐ  सद्भक्तध्यानिगधाय नमः

ॐ  पुजावर्णिवर्ताय नमः

ॐ  प्रतापिने नमः

ॐ  कश्यपसुताय नमः

ॐ गणपाय नमः

ॐ विष्टपिने नमः

ॐ  बालिने नमः

ॐ  यशवासिने नमः

ॐ स्वोजसे नमः

ॐ प्रथमाय नमः

ॐ प्रथमेश्वराय नमः

ॐ  चिंतामणिद्विपत्ये नमः

ॐ  कल्पद्रोम्वनालयाय नमः

ॐ रत्नमंडपमध्यस्ताय नमः

ॐ रत्न सिंहाश्राय नमः

ॐ त्रिवशिवोधृतपादाय नमः

ॐ ज्वालिनी मौलीललिताय नमः

ॐ  नंदनंदितपीठश्रीये नमः

ॐ  भोगदभुषितासनाय नमः

ॐ  सकामदायिनीपीठाय नमः

ॐ स्फुरदुर्गसनाश्रय नमः

ॐ  तेजोवतीशिरोरत्नाय नमः

ॐ  सत्यनित्यवत्सिताय नमः

ॐ सर्वशक्तियमबिजाश्राय नमः

ॐ लिपिपदमासनधाराय नमः

ॐ वाणीधामत्रयाश्राय नमः

ॐ उन्नतप्रपादाय नमः

ॐ  गुडगुल्फाय नमः

ॐ  सववृत्तपाशीर्नकाय नमः

ॐ पिंजंगाय नमः

ॐ श्लिष्टजनवे नमः

ॐ स्थूलर्वे नमः

ॐ प्रोन्मात्कटये नमः

ॐ  निम्नाभये नमः

ॐ स्तूलकुक्षवे नमः

ॐ पिनवक्षवे नमः

ॐ बृहुतभुजया नमः

ॐ  पिनस्कंदाय नमः

ॐ कंबुकांताय नमः

ॐ लंबोवस्थाय नमः

ॐ लंबानासिकाय नमः

ॐ भगवानमर्दाय नमः

ॐ तुंगसव्यदंताय नमः

ॐ महानवे नमः

ॐ ह्रस्वनेत्रत्रय नमः

ॐ शूर्पकर्णकाय नमः

ॐ निबिदमस्ताय नमः

ॐ स्तब्काकारकुंभारगृहाय नमः

ॐ रत्नमौल्ये नमः

ॐ निरंगकुशाय नमः

ॐ सर्वहारकतिसूत्राय नमः

ॐ सर्वपयज्ञोपवित्वे नमः

ॐ सर्पकोटीर्कटाय नमः

ॐ  सर्पग्रेव्याकाटांगाय नमः

ॐ  सर्पकक्षोदरबंधाय नमः

ॐ सरपराजोतारिकाय नमः

ॐ रक्ताय नमः

ॐ रक्ताभराय नमः

ॐ रक्तमाल्यविभूषाय नमः

ॐ रक्तक्षेणाय नमः

ॐ  रक्तकाराय नमः

ॐ रक्तवोष्टपल्लवाय नमः

ॐ श्वेतालाय नमः

ॐ श्वेतामधराय नमः

ॐ  श्वेतमाल्यविभूषणाय नमः

ॐ श्वेतात्पत्ररुचिराय नमः

ॐ  श्वेतचाम्रविजिताय नमः

ॐ सर्वंजयसंपुराणलक्षे नमः

ॐ सर्वान्भरंशोभदाय-लक्षित- ए नमः

ॐ सर्वशोभासंविताय नमः

ॐ सर्वमंगलमांगलाय नमः

ॐ  सर्वकर्णकर्णाय नमः

ॐ शांगिर्णे नमः

ॐ बीजपुरिने नमः

ॐ  गदाधराय नमः

ॐ इक्षुलचापधाराय नमः

ॐ शूलिने नमः

ॐ  चक्रपाण्ये नमः

ॐ श्रोजभ्रते नमः

ॐ पाशिने नमः

ॐ धृतदपालाय नमः

ॐ शालीमंजरीभृते नमः

ॐ स्वदन्तभ्रते नमः

ॐ कल्पवल्लीधराय नमः

ॐ विश्वेभयादैकाराय नमः

ॐ वशिने नमः

ॐ अक्षरमालाधराय नमः

ॐ  नयन मुद्रावते नमः

ॐ मुद्गारयुधाय नमः

ॐ पूर्ण पत्रिने नमः

ॐ कंबुधराय नमः

ॐ विद्युतिसमुदकाय नमः

ॐ मातृलिंगाधार्य नमः

ॐ  चुटकलीकाभ्रते नमः

ॐ  चुटकलीकाभ्रते नमः

ॐ कूथर्वत्ये नमः

ॐ पुष्कर स्तस्वर्णघाटीपूर्ण-रत्नाभि वर्षाकाय नमः

ॐ भारती सुंदरी नाथाय नमः

ॐ  विनायककृतप्रियाय नमः

ॐ महालक्ष्मी प्रियतमाय नमः

ॐ सिद्ध लक्ष्मी मनोरमाय नमः

ॐ रामा रमेश पुरुवांगाय नमः

ॐ  दक्षिणीमहेश्वराय नमः

ॐ  महाविराहा वामगाय नमः

ॐ रति कंदर्पश्चिमाय नमः

ॐ  आमोदमोदजनाय नमः

ॐ  स्प्रमोद प्रमोदनाय नमः

ॐ  समेधित्समृद्धिश्रिये नमः

ॐ रिद्धि सिद्धि प्रवर्तकाय नमः

ॐ  दत्तसौमुख्यसुमुखाय नमः

ॐ  कांतिकाण्डलिताश्राय नमः

ॐ  मण्डनवत्याश्रितांग्राये नमः

ॐ  कृतदौमुख्यदुमुर्खाय नमः

ॐ विघ्नसंपल्लवोपघन्या नमः

ॐ  सेवोन्निद्रामद्राव्याय नमः

ॐ विघ्नकृत्यघ्नचरणाय नमः

ॐ द्रविणीशक्ती सत्कृताय नमः

ॐ  त्रिवप्रसनायनाय नमः

ॐ ज्वालिनीपालिनीलेकध्रुषये नमः

ॐ  मोहिनीमोहनाय नमः

ॐ भोगदायीनिकांतिमंडिताय नमः

ॐ  कामिनीकांतवक्रश्रीये नमः

ॐ अधिष्ठावसुंधराय नमः

ॐ  वसंधरमदोंधमहा-शांगनिधी प्रभावे नमः

ॐ नंदीसुमतीमौलीमहापद्मिनीधी प्रभावे नमः

ॐ सर्व सद्गुरु समन्वेयाय नमः

ॐ शोचिस्केशाहृद्याश्राय नमः

ॐ ईशानमुर्गे नमः

ॐ  देवेंद्रशिखाये नमः

ॐ  पवनंदाय नमः

ॐ अजप्रत्येग्रानाय नमः

ॐ  दिव्यस्त्राणप्रयोग्रिदे नमः

ॐ  ऐरावतादिस्वार्ष वर्णवर्णप्रियाय नमः

ॐ व्ज्रयादस्त्रपरिवराय नमः

ॐ गणचंदसमश्राय नमः

ॐ जयपरिवराय नमः

ॐ विजयविजयवाहाय नमः

ॐ अजितचिर्तपब्जय नमः

ॐ नित्यानित्यवंतिसिताय नमः

ॐ  विलासिनीकृतलासाय नमः

ॐ  शौंडीसौंदर्य अमांडिताय नमः

ॐ अनंतअनंतसुखदाय नमः

ॐ सुमंगलसुमंगलाय नमः

ॐ इच्छाशक्तींनशक्तिक्रिया-शा- कृतनिवेशिताय नमः

ॐ सुभागसंश्रितपदाय नमः

ॐ  ललिता ललिताश्राय नमः

ॐ  कामिनीकमनाय नमः

ॐ  कम्मालिनी केलीलालताय नमः

ॐ  सारस्वताश्राय नमः

ॐ  गौरीनंदनाय नमः

ॐ  श्रीनिकेतनाय नमः

ॐ गुरू गुप्तपादाय नमः

ॐ वाचसिद्धाय नमः

ॐ वाघीश्वरीपत्ये नमः

ॐ नलिनीकाम्यकाय नमः

ॐ वाम्रामाय नमः

ॐ ज्येष्ठमनोर्माय नमः

ॐ  रौद्रिमुद्रिपादब्जय नमः

ॐ हंबिजाय नमः

ॐ तुंग शक्तिकाय नमः

ॐ  विश्वादिजननात्राय नमः

ॐ स्वाहाशक्तये नमः

ॐ  साकिलकाय नमः

ॐ  अमृताविध क्रुवासाय नमः

ॐ  मधुर्नितलोचनाय नमः

ॐ उचिस्तगण्य नमः

ॐ उचिस्तगणेशाय नमः

ॐ  सर्वकालिकासंध्याये नमः

ॐ  नित्यशैवाय नमः

ॐ  दिगंबराय नमः

ॐ अनपाय नमः

ॐ  अनंतद्रुस्ताय नमः

ॐ  अप्रेमाय नमः

ॐ  अजरामराय नमः

ॐ आनाविलाय नमः

ॐ अप्रतीराय नमः

ॐ  अहच्युताय नमः

ॐ अमृताय नमः

ॐ अक्षराय नमः

ॐ  अप्रात्काराय नमः

ॐ अक्षयाय नमः

ॐ अजयाय नमः

ॐ  अनाधाराय नमः

ॐ अनामाय नमः

ॐ अमालय नमः

ॐ  अमोघसिद्धये नमः

ॐ  अद्वेताय नमः

ॐ अघोराय नमः

ॐ  अप्रमितनाय नमः

ॐ  अनानकाराय नमः

ॐ  अभिभूम्याग्रीबाल्घ्न्यै नमः

ॐ आयक्तलक्षणाय नमः

ॐ  अधारपीठाय नमः

ॐ आधाराय नमः

ॐ आधार राधेय नमः

ॐ  आखोकेतनाय नमः

ॐ आशा पुरकाय नमः

ॐ आखो महा रथाय नमः

ॐ  इक्षु सागरमध्यस्ताय नमः

ॐ इक्षु भक्षण लालसाय नमः

ॐ इक्षुचाप्तिक्ष्रिये नमः

ॐ  इक्षुचापनिवेशविताय नमः

ॐ  इंद्रनील समद्युते नमः

ॐ इंदिवरदलशमयाय नमः

ॐ इंदुमंडलनिर्मालाय नमः

ॐ इन्धमप्रियाय नमः

ॐ इदभागाय नमः

ॐ  इराधाम्ने नमः

ॐ इंदिराप्रियाय नमः

ॐ इस्वाकु विघ्न विध्वानिसे नमः

ॐ इतिकारत्यतेपिस्ताय नमः

ॐ ईशानमौलाये नमः

ॐ ईशानये नमः

ॐ ईशानसुताय नमः

ॐ  इतिघ्ने नमः

ॐ इशनात्रय कल्पांताय नमः

ॐ  इह्मामात्रविवजिताय नमः

ॐ  उपेंद्राय नमः

ॐ उद्भ्रुनमौल्ये नमः

ॐ अंडरकबलिप्रियाय नमः

ॐ  उन्नातनाय नमः

ॐ उदारविदाशार्गणे नमः

ॐ  ऊर्जस्वते नमः

ॐ उषममलमदया नमः

ॐ उषापोहदुरासदयाय नमः

ॐ  ऋद्धिसिद्धिप्रदायकाय नमः

ॐ रिंत्राय विमोचकाय नमः

ॐ लुप्त विघ्नयस्वभक्ताना नमः

ॐ लुप्त शाक्ताय सुरद्विषा नमः

ॐ लुप्त विपशॉट नाशनाय नमः

ॐ एकर पीठ मध्याय नमः

ॐ  एकपादकृतस्माय नमः

ॐ इजिताखिलद्याश्रिये नमः

ॐ इतिथखिलमश्रेय नमः

ॐ  ऐश्वर्यां निध्ये नमः

ॐ  ऐश्वर्याय नमः

ॐ एहिकामुष्किमप्रदाय नमः

ॐ  एरंभदासमुन्मेशाय नमः

ॐ  एरावत्निभन्नाय नमः

ॐ  ओंकार वाचाय नमः

ॐ  ओंकाराय नमः

ॐ ओजस्वते नमः

ॐ ओषधिपत्ये नमः

ॐ  औधर्यानिध्ये नमः

ॐ  औद्यत्धुराय नमः

ॐ औणत्यनिस्वनाय नमः

ॐ अंकुशायसुरनागना नमः

ॐ  अंकुशायसुरविधिविशं नमः

ॐ आमस्त विसर्गंतपदेशोपरी-कीर्तिताय- ए नमः

ॐ कमंडलुधराय नमः

ॐ कल्पाय नमः

ॐ  कर्पादाने नमः

ॐ  कालभन्नाय नमः

ॐ कर्मदक्षिणे नमः

ॐ  कर्मकर्तये नमः

ॐ  कर्म कर्मफलप्रदाय नमः

ॐ  कदमगोलकाराय नमः

ॐ कुष्मांडगनायकाय नमः

ॐ  कारुण्यधेय नमः

ॐ कपिलाय नमः

ॐ  कायकाय नमः

ॐ कटिसूत्रभूते नमः

ॐ सर्वाय नमः

ॐ  खड्गप्रियाय नमः

ॐ  खड्गखांतस्य नमः

ॐ खानिमरलाय नमः

ॐ खलवतश्रुंगनिलाय नमः

ॐ खट्वांगिने नमः

ॐ खडुरस्दयाय नमः

ॐ  गुणाध्याय नमः

ॐ  गहनाय नमः

ॐ गस्थाय नमः

ॐ  गद्य पाद्य सुरधरनावाय नमः

ॐ गद्य गण प्रियाय नमः

ॐ  गर्जया नमः

ॐ गीतगिर्वाणपुर्वजाय नमः

ॐ ग्याचररताय नमः

ॐ गुह्य नमः

ॐ  घुयागमनिरुपिताय नमः

ॐ घुब्धिष्याय नमः

ॐ गुरुगमवाहाय नमः

ॐ  गुरगुर्वे नमः

ॐ घंटाघरघरिकमालिने नमः

ॐ घटोधराय नमः

ॐ चांडाय नमः

ॐ चंडेश्वर सुरुदे नमः

ॐ चंडीशाय नमः

ॐ चंद विक्रमाय नमः

ॐ चराचरपत्ये नमः

ॐ  चिंतामणी चर्वणलालसाय नमः

ॐ चांदसे नमः

ॐ  चंदवपुसे नमः

ॐ  चंदोदुर्लक्षाय नमः

ॐ  चंदविग्रहाय नमः

ॐ जगध्योनये नमः

ॐ  जगदक्षिणे नमः

ॐ जगदीशाय नमः

ॐ जगन् मायाय नमः

ॐ जपाय नमः

ॐ जपपराय नमः

ॐ  जप्याय नमः

ॐ ऱ्हिन्वासिंहासनप्रभवे नमः

ॐ झलाझालोलसदनझंकारीभ-रामरा कुलाय नमः

ॐ तंञहंकरस्फरसौरवाय नमः

ॐ तंञहङ्ककर्मणिनुपुराय नमः

ॐ तद्विपल्लवंतांस्त सर्वे नमः

ॐ मांत्रेक सिद्धिदाय नमः

ॐ दिंडीमुंडाय नमः

ॐ डाकिनिशाय नमः

ॐ दमराय नमः

ॐ दिंडीप्रियाय नमः

ॐ धक्कानिनादमुदिताय नमः

ॐ धौकाय नमः

ॐ धुंडी विनायकाय नमः

ॐ तत्वनामप्रमायतत्वाय नमः

ॐ  तत्वमपदनिरुपिताय नमः

ॐ तारकांतकाय नमः

ॐ तारकाय नमः

ॐ तारकांतकाय नमः

ॐ स्थानवे नमः

ॐ  स्थानुप्रियाय नमः

ॐ स्थानत्रे नमः

ॐ स्थानरायजुंगमयजगते नमः

ॐ दक्ष यधप्रथनाय नमः

ॐ दात्रे नमः

ॐ दानवमोहनाय नमः

ॐ दया वात्ये नमः

ॐ  दिव्यविभायाय नमः

ॐ दंडभ्रते नमः

ॐ  दंडनायकाय नमः

ॐ  दत्तप्रभिन्नभ्रमालाय नमः

ॐ द्यत्या वर्णादाराय नमः

ॐ द्रस्तमलग्नद्वीपघटाय नमः

ॐ  देवार्थ नृग्जाकृत्ये नमः

ॐ धनधान्यपत्ये नमः

ॐ धन्याय नमः

ॐ  धनदाय नमः

ॐ  धरणिधराय नमः

ॐ  धान्येकप्रकटाय नमः

ॐ ध्यानाय नमः

ॐ ध्यानाय नमः

ॐ ध्यानपरायण नमः

ॐ  नंद्याय नमः

ॐ नंदीप्रिया नमः

ॐ  नादया नमः

ॐ  नादमध्यप्रथिस्ताय नमः

ॐ  निस्कलाय नमः

ॐ  निर्मालाय नमः

ॐ नित्याय नमः

ॐ  नित्यानित्यय नमः

ॐ निर्मयाय नमः

ॐ प्रार्थनायोम्ने नमः

ॐ  परस्मयेधाम्ने नमः

ॐ  परमात्मनये नमः

ॐ  परस्मयेपदाय नमः

ॐ परातपराय नमः

ॐ  पशुपत्ये नमः

ॐ  पशुपाशिविमोचकाय नमः

ॐ  पूर्णानंदाय नमः

ॐ  परंदाय नमः

ॐ पुरानंदाय नमः

ॐ  परानंदाय नमः

ॐ पुराणपुरोष्टमाय नमः

ॐ  पद्मप्रसन्नाय नमः

ॐ  प्राणप्राणमोचनाय नमः

ॐ प्रमन्प्रत्यत्याय नमः

ॐ प्रणतातिनिवर्णाय नमः

ॐ फलहस्ताय नमः

ॐ फणिपत्ये नमः

ॐ फेटकराय नमः

ॐ  फणितप्रियाय नमः

ॐ  बाणरचितांगीयगुलाय नमः

ॐ बालकेलीकुतुहलिने नमः

ॐ ब्राह्मणे नमः

ॐ ब्रह्मर्चितपदाय नमः

ॐ  ब्रह्मचारिने नमः

ॐ भृहस्पत्ये नमः

ॐ  भृनानादयाग्रहचितकाराय नमः

ॐ ब्रह्मांडवलीमेखलाय नमः

ॐ भार्गया नमः

ॐ भद्राय नमः

ॐ भयापाय नमः

ॐ भगवते नमः

ॐ  भगतिसुलभाय नमः

ॐ भूतिदयाय नमः

ॐ भूतिभूषणाय नमः

ॐ भव्याय नमः

ॐ भूतल्याय नमः

ॐ भोगमद्मात्मनोरमाय नमः

ॐ  मेखलावते नमः

ॐ  मंदगतये नमः

ॐ मतितकमलेक्षणाय नमः

ॐ यज्ञपत्ये नमः

ॐ  यज्ञगोप्तरे नमः

ॐ यज्ञफलप्रदाय नमः

ॐ यशस्काराय नमः

ॐ योगगम्य नमः

ॐ याज्ञकाय नमः

ॐ यचकप्रियाय नमः

ॐ रसाय नमः

ॐ  रासप्रियाय नमः

ॐ रसाय नमः

ॐ रंजकाय नमः

ॐ रावणार्चिताय नमः

ॐ राजरक्षकराय नमः

ॐ रथनागर्भया नमः

ॐ  राज्यसुखप्रदाय नमः

ॐ लक्ष्याय नमः

ॐ लक्षप्रदाय नमः

ॐ लयस्थाय नमः

ॐ  लद्दुकप्रियाय नमः

ॐ लास्यपराय नमः

ॐ लभकुल्लोकविश्रुताय नमः

ॐ  वरणाय नमः

ॐ वन्निवदनाय नमः

ॐ वन्नाय नमः

ॐ वेदांतगोचराय नमः

ॐ  विकर्णे नमः

ॐ  विश्वतस्यचक्षुषे नमः

ॐ विधात्रे नमः

ॐ विश्वतोमुखाय नमः

ॐ वामदेवाय नमः

ॐ विश्वनेत्रे नमः

ॐ  वज्रिवज्रनिवाणाय नमः

ॐ विश्वबंधनविष्कंभ-धाराय- नमः

ॐ  विश्वेवरप्रभावे नमः

ॐ शब्दब्रह्मणे नमः

ॐ  शमप्रपायाय नमः

ॐ शंभुशक्तीगणेश्वराय नमः

ॐ शास्त्रे नमः

ॐ शिखराग्रनिलाय नमः

ॐ शरण्य नमः

ॐ शिखरेश्वराय नमः

ॐ  षध्रुतुकुसुमास्त्रग्विने नमः

ॐ  षडाधाराय नमः

ॐ  षडाक्षराय नमः

ॐ  सौसरनंदाय नमः

ॐ  सरुवदनाय नमः

ॐ  सर्वभेषेभेशजाय नमः

ॐ सृष्टीतिलयक्रीडाय नमः

ॐ सुरकुंजरभेदनाय नमः

ॐ सिंधुरीतमहाकुंभाय नमः

ॐ  सद्स्वयदक्तायकाय नमः

ॐ  साक्षिणे नमः

ॐ  समुरदमंथनाय नमः

ॐ  स्वस्वमवेदाय नमः

ॐ  स्वदक्षिणाय नमः

ॐ स्वातंत्र्याय नमः

ॐ सत्यसंकल्पाय नमः

ॐ समगानर्ताय नमः

ॐ सुखिने नमः

ॐ हवसाय नमः

ॐ हस्तपिसाचिसाय नमः

ॐ हवनाय नमः

ॐ हव्यकाव्यभुजे नमः

ॐ हव्याय नमः

ॐ हुतात्प्रियाय नमः

ॐ हर्षाय नमः

ॐ हालेखामंत्रमध्यागय नमः

ॐ क्षेत्राधिपाय नमः

ॐ शामभत्रे नमः

ॐ शमपरनारायणाय नमः

ॐ  शिप्रदक्षेमकराय नमः

ॐ  शेमानंदाय नमः

ॐ  शोणिसुरुभया नमः

ॐ धर्मपदाय नमः

ॐ अर्थदया नमः

ॐ  कामदात्रे नमः

ॐ  सौभाग्यवर्धनाय नमः

ॐ विद्याप्रदाय नमः

ॐ विभवदयाय नमः

ॐ भूकमुक्तिफलप्रदाय नमः

ॐ  अभिरूपकाराय नमः

ॐ  वीरश्रीप्रदाय नमः

ॐ विजयप्रदाय नमः

ॐ सर्ववाश्यकराय नमः

ॐ  गर्भदोषघ्ने नमः

ॐ पुत्र पौत्रादया नमः

ॐ मेधादय नमः

ॐ कीर्तिदाय नमः

ॐ  शोखानें नमः

ॐ  दोर्हज्ञानाशिनाय नमः

ॐ  प्रतिवधिमुखस्तंभाय नमः

ॐ रुष्टचिप्रासनाय नमः

ॐ पराभिचारशमनाय नमः

ॐ  दुःखभंजनकारकाय नमः

ॐ लावाय नमः

ॐ सत्य नमः

ॐ  कालाय नमः

ॐ कास्तये नमः

ॐ  निमिषाय नमः

ॐ तत्पराय नमः

ॐ  क्षणाय नमः

ॐ घटाय नमः

ॐ मुहूर्तये नमः

ॐ प्रहाराय नमः

ॐ दिवा नमः

ॐ नक्त नमः

ॐ अहर्निषम नमः

ॐ पक्षाय नमः

ॐ मसाय नमः

ॐ अयनाय नमः

ॐ वर्षाय नमः

ॐ युगाय नमः

ॐ कल्पाय नमः

ॐ महालय नमः

ॐ  रषये नमः

ॐ  तराय नमः

ॐ  तिथये नमः

ॐ योगाय नमः

ॐ वराय नमः

ॐ  कर्णाय नमः

ॐ  औंषकाय नमः

ॐ लग्नाय नमः

ॐ होराये नमः

ॐ कालचक्रय नमः

ॐ मर्वे नमः

ॐ  सप्तर्षिभ्यो नमः

ॐ ध्रुवाय नमः

ॐ राहावे नमः

ॐ मांडाय नमः

ॐ  काव्ये नमः

ॐ जियाय नमः

ॐ बुधाय नमः

ॐ भौमाय नमः

ॐ शशिने नमः

ॐ रायये नमः

ॐ  कालाय नमः

ॐ  श्रुस्तये नमः

ॐ स्थित्ये नमः

ॐ विश्वस्थवर्जंगमंच्यते नमः

ॐ भुवे नमः

ॐ अद्रुभ्यो नमः

ॐ अग्निये नमः

ॐ मारुते नमः

ॐ व्योम्ने नमः

ॐ अहंगकृत्ये नमः

ॐ प्रकृतिये नमः

ॐ पुसे नमः

ॐ ब्राह्मणे नमः

ॐ विष्णवे नमः

ॐ शिवाय नमः

ॐ रुद्राय नमः

ॐ ईशाय नमः

ॐ  शक्तिये नमः

ॐ  सदाशिवाय नमः

ॐ  त्रिदशेभ्यो नमः

ॐ पितृभ्यो नमः

ॐ  यक्षेभ्यो नमः

ॐ  रक्ष्योभ्यो नमः

ॐ  किन्नरेभ्यो नमः

ॐ साधेभ्यो नमः

ॐ  विद्याधरेभ्यो नमः

ॐ भूतेभ्यो नमः

ॐ  मनुषेभ्यो नमः

ॐ पशुभ्यो नमः

ॐ खगेभ्यो नमः

ॐ  समुद्रेभ्यो नमः

ॐ  सारिद्भ्यो नमः

ॐ  शैलेभ्यो नमः

ॐ भूताय नमः

ॐ भावोद्भवाय नमः

ॐ संघख्याय नमः

ॐ पतंजलाय नमः

ॐ योगाय नमः

ॐ पुराणेभ्यो नमः

ॐ श्रुत्ये नमः

ॐ स्मृत्ये नमः

ॐ  वेदांगेभ्यो नमः

ॐ  सद्चाराय नमः

ॐ  मीमावसे नमः

ॐ न्यायविस्ताराय नमः

ॐ आयुर्वेदाय नमः

ॐ  धनुर्वेदाय नमः

ॐ  गंधर्वाय नमः

ॐ  काव्यनाटकाय नमः

ॐ  वैखंसाय नमः

ॐ भगवताय नमः

ॐ सत्वताय नमः

ॐ  पंचरंकाय नमः

ॐ शैवाय नमः

ॐ  पशुपताय नमः

ॐ  कालमुखाय नमः

ॐ  भैरवशासनाय नमः

ॐ शाक्ताय नमः

ॐ वैनायकाय नमः

ॐ  सौराय नमः

ॐ  जैनाय नमः

ॐ अहंतासौंहिताय नमः

ॐ सत्ये नमः

ॐ असत्ये नमः

ॐ व्यक्त्या नमः

ॐ आयक्ताय नमः

ॐ सचेतनाय नमः

ॐ  अचेतनाय नमः

ॐ वंध्याय नमः

ॐ मोक्षाय नमः

ॐ सुखाय नमः

ॐ भोगाय नमः

ॐ अयोगाय नमः

ॐ सत्याय नमः

ॐ आनवे नमः

ॐ महते नमः

ॐ स्वातीत नमः

ॐ हु नमः

ॐ फन्नम नमः

ॐ स्वधा नमः

ॐ स्वाहा नमः

ॐ श्रुष्णाय नमः

ॐ व्रत नमः

ॐ वाशनम नमः

ॐ नमो नमः

ॐ न्यायाय नमः

ॐ विद्यानाय नमः

ॐ आनंदाय नमः

ॐ बोधाय नमः

ॐ सावनविदे नमः

ॐ शामाय नमः

ॐ यमाय नमः

ॐ  एकस्मये नमः

ॐ एकाधराय नमः

ॐ  एकशपनारायणाय नमः

ॐ एकाग्रधिये नमः

ॐ एकवीराय नमः

ॐ  एकनेकस्वरूपध्रुषे नमः

ॐ द्वि रुपाय नमः

ॐ द्विभुजया नमः

ॐ व्याधक्षाय नमः

ॐ द्विर्दाय नमः

ॐ  द्विपवक्षकाय नमः

ॐ  द्वेमातुराय नमः

ॐ द्विदनाय नमः

ॐ द्वंद्विताय नमः

ॐ द्वैतिगाय नमः

ॐ  त्रिधाम्ने नमः

ॐ  त्रिकाराय नमः

ॐ त्रेत्रारिवर्गफलदाय नमः

ॐ  त्रिगुणात्मने नमः

ॐ  त्रिलोकदाये नमः

ॐ त्रिशक्तिशाय नमः

ॐ  त्रिलोचनाय नमः

ॐ चतुर्भहारवे नमः

ॐ चतुर्तमने नमः

ॐ चतुर्मुखाय नमः

ॐ चतुविर्धोपायमयाय नमः

ॐ चातुर्वर्णाश्रमाश्राय नमः

ॐ चतु वीरधव चोवृत्ति परिवृत्तीप्रवर्तकाय नमः

ॐ चतुर्थी पूजन प्रिताय नमः

ॐ चतुर्थी तिथी समभावाय नमः

ॐ पंचाक्षरात्मने नमः

ॐ पंचात्मने नमः

ॐ पंचासाय नमः

ॐ पंचकृत्यकृते नमः

ॐ  पंचधाराय नमः

ॐ  पंचवरणाय नमः

ॐ  पंचाक्षरपारायणाय नमः

ॐ पंचतलाय नमः

ॐ पंचकराय नमः

ॐ पंचप्राणभविताय नमः

ॐ  पंचभ्रमयास्फुर्तये नमः

ॐ  पंचवर्णवर्ताय नमः

ॐ  पंचभक्षप्रियाय नमः

ॐ  पंचबानाय नमः

ॐ पंचशिवात्मकाय नमः

ॐ शास्तकोनपीठाय नमः

ॐ  षष्ठचक्रधाम्ने नमः

ॐ शस्त्रग्रनिथभेदकाय नमः

ॐ  षडध्वध्वंत्विध्वंसिने नमः

ॐ शांडगुलमहाहृदयाय नमः

ॐ  षण्मुखाय नमः

ॐ षण्मुखभ्रवे नमः

ॐ  षष्ठशक्लीपरिवारिताय नमः

ॐ  षडवैरीवर्गविध्वंसे नमः

ॐ  षडामिरभयभंजनाय नमः

ॐ शास्ततकर्दुराय नमः

ॐ शास्तकर्मनिर्तय नमः

ॐ षडराश्राय नमः

ॐ  सप्तपातालचरणाय नमः

ॐ सप्तद्वीरूपमंडलाय नमः

ॐ  सप्तस्वर्लोकमुकुटाय नमः

ॐ सप्तांग्रज्यसुखदाय नमः

ॐ  सप्तर्षिगणमंदिताय नमः

ॐ  सप्तचंदोनिध्ये नमः

ॐ सप्तहोत्रे नमः

ॐ सप्तस्वराश्रय नमः

ॐ  सप्ताधिकेलिकसाराय नमः

ॐ  सप्तगतृनिषेविताय नमः

ॐ  सप्तचंदोमोदमदाय नमः

ॐ सप्तचंदोमखप्रभवे नमः

ॐ आष्टमूर्तिधेयमूर्तये नमः

ॐ आस्तप्रकुर्तीकर्णाय नमः

ॐ अस्तंगयोगफलभुवे नमः

ॐ आस्तपत्रबुजासनाय नमः

ॐ अष्टशक्तीसमृद्धिश्रिये नमः

ॐ आष्टयेश्वर्याप्रदायकाय नमः

ॐ आस्तापितोपीतश्रिये नमः

ॐ आस्तमत्रुसमवृत्ताय नमः

ॐ आस्तभैरवसेव्यय नमः

ॐ आस्तवसुवंधाय नमः

ॐ आष्टमूर्तिभृते नमः

ॐ आस्तचक्रस्फुरणमूर्तये नमः

ॐ आस्ताद्राव्यहविमप्रियाय नमः

ॐ नवनागसंध्यास्य नमः

ॐ नवनिध्यानुषित्रे नमः

ॐ  नवद्वारपुराधाराय नमः

ॐ नवधारनिकेतनाय नमः

ॐ नवनारायणशिताय नमः

ॐ नवदुर्गनिशेविताय नमः

ॐ नवनाथमहानाथाय नमः

ॐ नवनागविभूषणाय नमः

ॐ नवरत्नविचित्रांगाय नमः

ॐ नवशक्तीशिरोधृताय नमः

ॐ  दशातमकाय नमः

ॐ दशभुजाय नमः

ॐ  दशदिकपतिवंदिताय नमः

ॐ दशाध्याय नमः

ॐ  दशप्रणाय नमः

ॐ  दशेंद्रियानियमकाय नमः

ॐ दशक्षर्ममहामंत्राय नमः

ॐ  दशशाव्यापिविग्रहाय नमः

ॐ  एकादशादिभिरुद्रेमस्तुताय नमः

ॐ एकादशाक्षराय नमः

ॐ द्वादशदंडदोदर्ण्डाय नमः

ॐ  द्वादशांतनिकेतनाय नमः

ॐ त्रयोदस्भिदाभिन्नविश्वे-देवा- धिदेवताय नमः

ॐ  चतुषेंद्रवरदाय नमः

ॐ चतुदर्शमनुप्रभावे नमः

ॐ चतुदर्शदिविद्याय नमः

ॐ चतुदर्शजगतप्रभावे नमः

ॐ सांपंचदशाय नमः

ॐ  पंचदशशितांशुनिमरलाय नमः

ॐ  षोडधर्निलाय नमः

ॐ  षोडशस्वरमत्रुकाय नमः

ॐ प्रोदशांतपादवासाय नमः

ॐ  षोडशेंदुकलामकाय नमः

ॐ  कालसप्तदशये नमः

ॐ सप्तदशाय नमः

ॐ सप्तदशाक्षराय नमः

ॐ अष्टदशद्विप्तये नमः

ॐ आस्तादशपुरांकृते नमः

ॐ  आस्तदशोषधिश्रुस्तये नमः

ॐ आस्तादशविधिस्मृताय नमः

ॐ अष्टदशलीपियष्टि-मसमिष्ठ- अन्यकोविदाय नमः

ॐ एकविंशयापुंसे नमः

ॐ एकविंष्टांगुलीपल्लवय नमः

ॐ चतुविर्शातितत्वात्मने नमः

ॐ  पंचविंशाशाक्यपुराषाय नमः

ॐ सप्तविंशनितरेषाय नमः

ॐ सप्तविंशान्तियोगकृते नमः

ॐ  द्वात्रिशतभैरवधिशाय नमः

ॐ चतुनिष्ट्रशनममहरि-दया नमः

ॐ  शास्त्रतिन्शतत्वसंभूते नमः

ॐ आस्तत्रीनशतकलनातवे नमः

ॐ नमोदेकोणपंचाशन-मरुद्वर्ग- निर्गारलाय नमः

ॐ पंचदक्षरश्रेण्या नमः

ॐ  पंचसद्रुद्रविग्रहाय नमः

ॐ  पंचसद्विष्णुशक्तिशाय नमः

ॐ पंचशमातृकालाय नमः

ॐ द्विपंचासद्वापुश्रेण्या नमः

ॐ त्रिशष्टायक्षरसंश्राय नमः

ॐ  चत्रुमशास्तयर्निनीत्रे नमः

ॐ चतुःशास्तिकलरिध्ये नमः

ॐ चतुःषष्ठीमहासिद्धयोगी निवृंधवंदिताय नमः

ॐ अष्टशष्टीमहात्रिषेकत्र-भैरवभवनाय नमः

ॐ चतुर्नार्वतीमन्त्रात्मने नमः

ॐ शान्वत्याधिक्प्रभावे नमः

ॐ  शतानंदाय नमः

ॐ  शतधृत्ये नमः

ॐ शतपत्रयेक्षणाय नमः

ॐ  शतानिकाय नमः

ॐ शतमाखाय नमः

ॐ शतधारव्युधाय नमः

ॐ सहस्त्रपत्रनिलाय नमः

ॐ सहस्त्रफणमुष्णाय नमः

ॐ  सहस्त्रशिर्णेपुराषाय नमः

ॐ सहस्त्रकाशाय नमः

ॐ सहस्त्रपदये नमः

ॐ सहस्त्रनामसंस्तुताय नमः

ॐ सहस्त्रक्षपालापाय नमः

ॐ दशसहस्त्रफणभ्रफणि-राजकृतासनाय नमः

ॐ अष्टशीतसहस्त्रयाधमहर-शिस्तोत्रयनित्राय नमः

ॐ लक्षादिशप्रियाधवाय नमः

ॐ लक्षधर्मनोमयाय नमः

ॐ चतुर्लक्षप्रकाशिताय नमः

ॐ चतुरलक्षजप्रीताय नमः

ॐ चतुर्शीतलक्षणजीवन-देह-अंस्थिताय नमः

ॐ  कोटिसूर्यप्रतिकाशाय नमः

ॐ कोटिचंद्रशुनिर्मालय नमः

ॐ शिवभवद्युस्तकोटिनाय-क्धू- रंधराय नमः

ॐ सप्तकोटीमहामंत्र-तव- यद्युते नमः

ॐ त्रयसिंत्रशतकोटिसुरश्रेणि-प- रणतपादुकाय नमः

ॐ अनंतात्मने नमः

ॐ अनंतश्रीये नमः

ॐ अनंतांत सौख्य दया नमः

ॐ गणेशवराय नमः

ॐ गणक्रिड्या नमः

ॐ  गन्नाथाय नमः

ॐ गणाधिपाय नमः

ॐ एकादिशताय नमः

ॐ  वक्रतुंडाय नमः

ॐ  गजवक्रया नमः

ॐ  महोदराय नमः

ॐ  लमोदराय नमः

ॐ धुम्रवरणाय नमः

ॐ विकटाय नमः

ॐ विघ्ननायकाय नमः

ॐ  सुमुखाय नमः

ॐ दुमु नमः

ॐ बुद्धाय नमः

ॐ विघ्नराजाय नमः

ॐ  गजानाय नमः

ॐ भीमाय नमः

ॐ  प्रमोदया नमः

ॐ अनोदय नमः

ॐ  सुरण नंदाय नमः

ॐ मोहटकाय नमः

ॐ  हैरंभाय नमः

ॐ  शंबराय नमः

ॐ शांभवे नमः

ॐ  लंबकर्णाय नमः

ॐ महाबलाय नमः

ॐ नंदनाय नमः

ॐ अलंपताय नमः

ॐ अभिरवे नमः

ॐ  मेघनादया नमः

ॐ  गंगाजय नमः

ॐ विनायकाय नमः

ॐ विरुपाक्षाय नमः

ॐ  धीरसुराय नमः

ॐ वरप्रदाय नमः

ॐ महागणपत्ये नमः

ॐ  बुद्धप्रियाय नमः

ॐ  शिप्रा प्रसादाय नमः

ॐ रुद्र प्रियाय नमः

ॐ गणाध्यक्षाय नमः

ॐ  उमा पुत्राय नमः

ॐ अघनाशाय नमः

ॐ कुमार गुरवे नमः

ॐ ईशान पुत्राय नमः

ॐ मुषक वाहनाय नमः

ॐ सिद्धि प्रियाय नमः

ॐ  सिद्ध विनायकाय नमः

ॐ सिद्धाय नमः

ॐ अवघाय नमः

ॐ तुंबरवे नमः

ॐ सिंहवनाय नमः

ॐ मोहिनी प्रियाय नमः

ॐ  कातगकांताय नमः

ॐ  राज पुत्राय नमः

ॐ  शालकाय नमः

ॐ संमिताय नमः

ॐ  अमिताय नमः

ॐ कुष्मा मंडलसंभूते नमः

ॐ दुर्जया नमः

ॐ धुर्जाय नमः

ॐ जयाय नमः

ॐ भूपत्ये नमः

ॐ भूवनपत्ये नमः

ॐ अव्यय नमः

ॐ  विश्वकात्रे नमः

ॐ विश्वमुखाय नमः

ॐ विश्व रुपाय नमः

ॐ  निध्ये नमः

ॐ घृण्ये नमः

ॐ क्राय नमः

ॐ कविना मृषभया नमः

ॐ  भ्रामणाय नमः

ॐ भ्रमणस्पत्ये नमः

ॐ ज्येष्ठ राजाय नमः

ॐ निधी प्रिया पति प्रियाय नमः

ॐ सूर्य मंडळ मध्यगाय नमः

ॐ कराहतिधवस्त सिंधु सलिलाय नमः

ॐ पुष्पदंताभिदे नमः

ॐ उमंगकेलीकुटुकिने नमः

ॐ  मुक्तिदाय नमः

ॐ  कुकपालनाय नमः

ॐ किरिटिने नमः

ॐ कुंडलिने नमः

ॐ हरिने नमः

ॐ वनमालिने नमः

ॐ मनोमयाय नमः

ॐ वायूख्यहत्यदत्यत्श्रिये नमः

ॐ पादहतिजित्ये नमः

ॐ साध्योजातस्वर्णमुज्यमेकिलिने नमः

ॐ दुधीर्मित्रते नमः

ॐ दुस्वप्नाहृतते नमः

ॐ प्राशनाय नमः

ॐ  गुणिने नमः

ॐ  नादप्रतिथिस्ताय नमः

ॐ  सुरुपाय नमः

ॐ  सर्वनेत्राधिवासाय नमः

ॐ विवसन श्रवाय नमः

ॐ पितांबराय नमः

ॐ खंडार्दाय नमः

ॐ  खंडेन्दुकृतशेखराय नमः

ॐ चित्रांगदश्यामदशनाय नमः

ॐ भालचंद्राय नमः

ॐ चतुर्भुर्जाय नमः

ॐ  योगाधिपाय नमः

ॐ तर्कस्ताय नमः

ॐ पूर्वाय नमः

ॐ  गजकर्णकाय नमः

ॐ गणाधिराजाय नमः

ॐ विजयस्थिराजाय नमः

ॐ  गजपतिद्वाजिने नमः

ॐ  देवदेवाय नमः

ॐ  समरप्रदीपकाय नमः

ॐ  वायुकिल्काय नमः

ॐ  विप्पाश्चिद्वराय नमः

ॐ नंदोनंदभिनाल्हाकाय नमः

ॐ  वराहर्दनाय नमः

ॐ मृत्युंजया नमः

ॐ व्याघ्रजीनंबराय नमः

ॐ एकशक्तिधराय नमः

ॐ देवत्रते नमः

ॐ दयातविमर्दनाय नमः

ॐ शंभुवक्रोध्याय नमः

ॐ  शंभुकोपग्ने नमः

ॐ शंभुहास्यभुवे नमः

ॐ  शंभुतेजे नमः

ॐ शिवशोखरिने नमः

ॐ  गौरीसुखाय नमः

ॐ उमंगमलजय नमः

ॐ  गौरी तेज भुवे नमः

ॐ स्वधुमिभवाय नमः

ॐ यज्ञकाय नमः

ॐ  महानदया नमः

ॐ  गिरीवष्मार्णे नमः

ॐ शुबानाय नमः

ॐ  सर्वदेवात्म्ये नमः

ॐ  ब्रह्म मुरघने नमः

ॐ  कुकुपश्रुते नमः

ॐ  ब्रह्मदकुंभाय नमः

ॐ चिल्योंभलाय नमः

ॐ सत्यशिरोरुहाय नमः

ॐ जगज्जमध्लोयमेशनिमेशाय नमः

ॐ  अग्नियक्रसोमद्रुषे नमः

ॐ  गिरिद्रेकरदयाय नमः

ॐ  घरमाघरमेष्टाय नमः

ॐ  संब्रुहिताय नमः

ॐ ग्रहशार्दशनाय नमः

ॐ वाणीजीवाय नमः

ॐ  वासवनासिकाय नमः

ॐ  कुलचलांसाय नमः

ॐ  सोमकरघंटाय नमः

ॐ रुद्रशिरोघराय नमः

ॐ  नादिनंदभुजया नमः

ॐ तारकांसकाय नमः

ॐ भृमध्यसंस्थाकाराय नमः

ॐ  ब्रह्मविद्यामदोत्काय नमः

ॐ व्योमनभये नमः

ॐ श्रीहृदयाय नमः

ॐ  मेरु पृष्टाय नमः

ॐ  अर्णवोदराय नमः

ॐ पृथ्वीकत्यये नमः

ॐ  सृष्टिलिंगाय नमः

ॐ शेलोर्वे नमः

ॐ  दशराजनोकाय नमः

ॐ पातालझंगाय नमः

ॐ  मुनिपाद्ये नमः

ॐ कलंगोष्टाय नमः

ॐ त्रियत्नवे नमः

ॐ ज्योतिर्न्दा ला ललांगुलाय नमः

ॐ  हृपदालयनिर्शालयाय नमः

ॐ  हृपद्मकर्णिकाशलिव्यत्केलीसर्वोवराय नमः

ॐ  सद्भक्तध्यानिगधाय नमः

ॐ  पुजावर्णिवर्ताय नमः

ॐ  प्रतापिने नमः

ॐ  कश्यपसुताय नमः

ॐ गणपाय नमः

ॐ विष्टपिने नमः

ॐ  बालिने नमः

ॐ  यशवासिने नमः

ॐ स्वोजसे नमः

ॐ प्रथमाय नमः

ॐ प्रथमेश्वराय नमः

ॐ  चिंतामणिद्विपत्ये नमः

ॐ  कल्पद्रोम्वनालयाय नमः

ॐ रत्नमंडपमध्यस्ताय नमः

ॐ रत्न सिंहाश्राय नमः

ॐ त्रिवशिवोधृतपादाय नमः

ॐ ज्वालिनी मौलीललिताय नमः

ॐ  नंदनंदितपीठश्रीये नमः

ॐ  भोगदभुषितासनाय नमः

ॐ  सकामदायिनीपीठाय नमः

ॐ स्फुरदुर्गसनाश्रय नमः

ॐ  तेजोवतीशिरोरत्नाय नमः

ॐ  सत्यनित्यवत्सिताय नमः

ॐ सर्वशक्तियमबिजाश्राय नमः

ॐ लिपिपदमासनधाराय नमः

ॐ वाणीधामत्रयाश्राय नमः

ॐ उन्नतप्रपादाय नमः

ॐ  गुडगुल्फाय नमः

ॐ  सववृत्तपाशीर्नकाय नमः

ॐ पिंजंगाय नमः

ॐ श्लिष्टजनवे नमः

ॐ स्थूलर्वे नमः

ॐ प्रोन्मात्कटये नमः

ॐ  निम्नाभये नमः

ॐ स्तूलकुक्षवे नमः

ॐ पिनवक्षवे नमः

ॐ बृहुतभुजया नमः

ॐ  पिनस्कंदाय नमः

ॐ कंबुकांताय नमः

ॐ लंबोवस्थाय नमः

ॐ लंबानासिकाय नमः

ॐ भगवानमर्दाय नमः

ॐ तुंगसव्यदंताय नमः

ॐ महानवे नमः

ॐ ह्रस्वनेत्रत्रय नमः

ॐ शूर्पकर्णकाय नमः

ॐ निबिदमस्ताय नमः

ॐ स्तब्काकारकुंभारगृहाय नमः

ॐ रत्नमौल्ये नमः

ॐ निरंगकुशाय नमः

ॐ सर्वहारकतिसूत्राय नमः

ॐ सर्वपयज्ञोपवित्वे नमः

ॐ सर्पकोटीर्कटाय नमः

ॐ  सर्पग्रेव्याकाटांगाय नमः

ॐ  सर्पकक्षोदरबंधाय नमः

ॐ सरपराजोतारिकाय नमः

ॐ रक्ताय नमः

ॐ रक्ताभराय नमः

ॐ रक्तमाल्यविभूषाय नमः

ॐ रक्तक्षेणाय नमः

ॐ  रक्तकाराय नमः

ॐ रक्तवोष्टपल्लवाय नमः

ॐ श्वेतालाय नमः

ॐ श्वेतामधराय नमः

ॐ  श्वेतमाल्यविभूषणाय नमः

ॐ श्वेतात्पत्ररुचिराय नमः

ॐ  श्वेतचाम्रविजिताय नमः

ॐ सर्वंजयसंपुराणलक्षे नमः

ॐ सर्वान्भरंशोभदाय-लक्षित- ए नमः

ॐ सर्वशोभासंविताय नमः

ॐ सर्वमंगलमांगलाय नमः

ॐ  सर्वकर्णकर्णाय नमः

ॐ शांगिर्णे नमः

ॐ बीजपुरिने नमः

ॐ  गदाधराय नमः

ॐ इक्षुलचापधाराय नमः

ॐ शूलिने नमः

ॐ  चक्रपाण्ये नमः

ॐ श्रोजभ्रते नमः

ॐ पाशिने नमः

ॐ धृतदपालाय नमः

ॐ शालीमंजरीभृते नमः

ॐ स्वदन्तभ्रते नमः

ॐ कल्पवल्लीधराय नमः

ॐ विश्वेभयादैकाराय नमः

ॐ वशिने नमः

ॐ अक्षरमालाधराय नमः

ॐ  नयन मुद्रावते नमः

ॐ मुद्गारयुधाय नमः

ॐ पूर्ण पत्रिने नमः

ॐ कंबुधराय नमः

ॐ विद्युतिसमुदकाय नमः

ॐ मातृलिंगाधार्य नमः

ॐ  चुटकलीकाभ्रते नमः

ॐ  चुटकलीकाभ्रते नमः

ॐ कूथर्वत्ये नमः

ॐ पुष्कर स्तस्वर्णघाटीपूर्ण-रत्नाभि वर्षाकाय नमः

ॐ भारती सुंदरी नाथाय नमः

ॐ  विनायककृतप्रियाय नमः

ॐ महालक्ष्मी प्रियतमाय नमः

ॐ सिद्ध लक्ष्मी मनोरमाय नमः

ॐ रामा रमेश पुरुवांगाय नमः

ॐ  दक्षिणीमहेश्वराय नमः

ॐ  महाविराहा वामगाय नमः

ॐ रति कंदर्पश्चिमाय नमः

ॐ  आमोदमोदजनाय नमः

ॐ  स्प्रमोद प्रमोदनाय नमः

ॐ  समेधित्समृद्धिश्रिये नमः

ॐ रिद्धि सिद्धि प्रवर्तकाय नमः

ॐ  दत्तसौमुख्यसुमुखाय नमः

ॐ  कांतिकाण्डलिताश्राय नमः

ॐ  मण्डनवत्याश्रितांग्राये नमः

ॐ  कृतदौमुख्यदुमुर्खाय नमः

ॐ विघ्नसंपल्लवोपघन्या नमः

ॐ  सेवोन्निद्रामद्राव्याय नमः

ॐ विघ्नकृत्यघ्नचरणाय नमः

ॐ द्रविणीशक्ती सत्कृताय नमः

ॐ  त्रिवप्रसनायनाय नमः

ॐ ज्वालिनीपालिनीलेकध्रुषये नमः

ॐ  मोहिनीमोहनाय नमः

ॐ भोगदायीनिकांतिमंडिताय नमः

ॐ  कामिनीकांतवक्रश्रीये नमः

ॐ अधिष्ठावसुंधराय नमः

ॐ  वसंधरमदोंधमहा-शांगनिधी प्रभावे नमः

ॐ नंदीसुमतीमौलीमहापद्मिनीधी प्रभावे नमः

ॐ सर्व सद्गुरु समन्वेयाय नमः

ॐ शोचिस्केशाहृद्याश्राय नमः

ॐ ईशानमुर्गे नमः

ॐ  देवेंद्रशिखाये नमः

ॐ  पवनंदाय नमः

ॐ अजप्रत्येग्रानाय नमः

ॐ  दिव्यस्त्राणप्रयोग्रिदे नमः

ॐ  ऐरावतादिस्वार्ष वर्णवर्णप्रियाय नमः

ॐ व्ज्रयादस्त्रपरिवराय नमः

ॐ गणचंदसमश्राय नमः

ॐ जयपरिवराय नमः

ॐ विजयविजयवाहाय नमः

ॐ अजितचिर्तपब्जय नमः

ॐ नित्यानित्यवंतिसिताय नमः

ॐ  विलासिनीकृतलासाय नमः

ॐ  शौंडीसौंदर्य अमांडिताय नमः

ॐ अनंतअनंतसुखदाय नमः

ॐ सुमंगलसुमंगलाय नमः

ॐ इच्छाशक्तींनशक्तिक्रिया-शा- कृतनिवेशिताय नमः

ॐ सुभागसंश्रितपदाय नमः

ॐ  ललिता ललिताश्राय नमः

ॐ  कामिनीकमनाय नमः

ॐ  कम्मालिनी केलीलालताय नमः

ॐ  सारस्वताश्राय नमः

ॐ  गौरीनंदनाय नमः

ॐ  श्रीनिकेतनाय नमः

ॐ गुरू गुप्तपादाय नमः

ॐ वाचसिद्धाय नमः

ॐ वाघीश्वरीपत्ये नमः

ॐ नलिनीकाम्यकाय नमः

ॐ वाम्रामाय नमः

ॐ ज्येष्ठमनोर्माय नमः

ॐ  रौद्रिमुद्रिपादब्जय नमः

ॐ हंबिजाय नमः

ॐ तुंग शक्तिकाय नमः

ॐ  विश्वादिजननात्राय नमः

ॐ स्वाहाशक्तये नमः

ॐ  साकिलकाय नमः

ॐ  अमृताविध क्रुवासाय नमः

ॐ  मधुर्नितलोचनाय नमः

ॐ उचिस्तगण्य नमः

ॐ उचिस्तगणेशाय नमः

ॐ  सर्वकालिकासंध्याये नमः

ॐ  नित्यशैवाय नमः

ॐ  दिगंबराय नमः

ॐ अनपाय नमः

ॐ  अनंतद्रुस्ताय नमः

ॐ  अप्रेमाय नमः

ॐ  अजरामराय नमः

ॐ आनाविलाय नमः

ॐ अप्रतीराय नमः

ॐ  अहच्युताय नमः

ॐ अमृताय नमः

ॐ अक्षराय नमः

ॐ  अप्रात्काराय नमः

ॐ अक्षयाय नमः

ॐ अजयाय नमः

ॐ  अनाधाराय नमः

ॐ अनामाय नमः

ॐ अमालय नमः

ॐ  अमोघसिद्धये नमः

ॐ  अद्वेताय नमः

ॐ अघोराय नमः

ॐ  अप्रमितनाय नमः

ॐ  अनानकाराय नमः

ॐ  अभिभूम्याग्रीबाल्घ्न्यै नमः

ॐ आयक्तलक्षणाय नमः

ॐ  अधारपीठाय नमः

ॐ आधाराय नमः

ॐ आधार राधेय नमः

ॐ  आखोकेतनाय नमः

ॐ आशा पुरकाय नमः

ॐ आखो महा रथाय नमः

ॐ  इक्षु सागरमध्यस्ताय नमः

ॐ इक्षु भक्षण लालसाय नमः

ॐ इक्षुचाप्तिक्ष्रिये नमः

ॐ  इक्षुचापनिवेशविताय नमः

ॐ  इंद्रनील समद्युते नमः

ॐ इंदिवरदलशमयाय नमः

ॐ इंदुमंडलनिर्मालाय नमः

ॐ इन्धमप्रियाय नमः

ॐ इदभागाय नमः

ॐ  इराधाम्ने नमः

ॐ इंदिराप्रियाय नमः

ॐ इस्वाकु विघ्न विध्वानिसे नमः

ॐ इतिकारत्यतेपिस्ताय नमः

ॐ ईशानमौलाये नमः

ॐ ईशानये नमः

ॐ ईशानसुताय नमः

ॐ  इतिघ्ने नमः

ॐ इशनात्रय कल्पांताय नमः

ॐ  इह्मामात्रविवजिताय नमः

ॐ  उपेंद्राय नमः

ॐ उद्भ्रुनमौल्ये नमः

ॐ अंडरकबलिप्रियाय नमः

ॐ  उन्नातनाय नमः

ॐ उदारविदाशार्गणे नमः

ॐ  ऊर्जस्वते नमः

ॐ उषममलमदया नमः

ॐ उषापोहदुरासदयाय नमः

ॐ  ऋद्धिसिद्धिप्रदायकाय नमः

ॐ रिंत्राय विमोचकाय नमः

ॐ लुप्त विघ्नयस्वभक्ताना नमः

ॐ लुप्त शाक्ताय सुरद्विषा नमः

ॐ लुप्त विपशॉट नाशनाय नमः

ॐ एकर पीठ मध्याय नमः

ॐ  एकपादकृतस्माय नमः

ॐ इजिताखिलद्याश्रिये नमः

ॐ इतिथखिलमश्रेय नमः

ॐ  ऐश्वर्यां निध्ये नमः

ॐ  ऐश्वर्याय नमः

ॐ एहिकामुष्किमप्रदाय नमः

ॐ  एरंभदासमुन्मेशाय नमः

ॐ  एरावत्निभन्नाय नमः

ॐ  ओंकार वाचाय नमः

ॐ  ओंकाराय नमः

ॐ ओजस्वते नमः

ॐ ओषधिपत्ये नमः

ॐ  औधर्यानिध्ये नमः

ॐ  औद्यत्धुराय नमः

ॐ औणत्यनिस्वनाय नमः

ॐ अंकुशायसुरनागना नमः

ॐ  अंकुशायसुरविधिविशं नमः

ॐ आमस्त विसर्गंतपदेशोपरी-कीर्तिताय- ए नमः

ॐ कमंडलुधराय नमः

ॐ कल्पाय नमः

ॐ  कर्पादाने नमः

ॐ  कालभन्नाय नमः

ॐ कर्मदक्षिणे नमः

ॐ  कर्मकर्तये नमः

ॐ  कर्म कर्मफलप्रदाय नमः

ॐ  कदमगोलकाराय नमः

ॐ कुष्मांडगनायकाय नमः

ॐ  कारुण्यधेय नमः

ॐ कपिलाय नमः

ॐ  कायकाय नमः

ॐ कटिसूत्रभूते नमः

ॐ सर्वाय नमः

ॐ  खड्गप्रियाय नमः

ॐ  खड्गखांतस्य नमः

ॐ खानिमरलाय नमः

ॐ खलवतश्रुंगनिलाय नमः

ॐ खट्वांगिने नमः

ॐ खडुरस्दयाय नमः

ॐ  गुणाध्याय नमः

ॐ  गहनाय नमः

ॐ गस्थाय नमः

ॐ  गद्य पाद्य सुरधरनावाय नमः

ॐ गद्य गण प्रियाय नमः

ॐ  गर्जया नमः

ॐ गीतगिर्वाणपुर्वजाय नमः

ॐ ग्याचररताय नमः

ॐ गुह्य नमः

ॐ  घुयागमनिरुपिताय नमः

ॐ घुब्धिष्याय नमः

ॐ गुरुगमवाहाय नमः

ॐ  गुरगुर्वे नमः

ॐ घंटाघरघरिकमालिने नमः

ॐ घटोधराय नमः

ॐ चांडाय नमः

ॐ चंडेश्वर सुरुदे नमः

ॐ चंडीशाय नमः

ॐ चंद विक्रमाय नमः

ॐ चराचरपत्ये नमः

ॐ  चिंतामणी चर्वणलालसाय नमः

ॐ चांदसे नमः

ॐ  चंदवपुसे नमः

ॐ  चंदोदुर्लक्षाय नमः

ॐ  चंदविग्रहाय नमः

ॐ जगध्योनये नमः

ॐ  जगदक्षिणे नमः

ॐ जगदीशाय नमः

ॐ जगन् मायाय नमः

ॐ जपाय नमः

ॐ जपपराय नमः

ॐ  जप्याय नमः

ॐ ऱ्हिन्वासिंहासनप्रभवे नमः

ॐ झलाझालोलसदनझंकारीभ-रामरा कुलाय नमः

ॐ तंञहंकरस्फरसौरवाय नमः

ॐ तंञहङ्ककर्मणिनुपुराय नमः

ॐ तद्विपल्लवंतांस्त सर्वे नमः

ॐ मांत्रेक सिद्धिदाय नमः

ॐ दिंडीमुंडाय नमः

ॐ डाकिनिशाय नमः

ॐ दमराय नमः

ॐ दिंडीप्रियाय नमः

ॐ धक्कानिनादमुदिताय नमः

ॐ धौकाय नमः

ॐ धुंडी विनायकाय नमः

ॐ तत्वनामप्रमायतत्वाय नमः

ॐ  तत्वमपदनिरुपिताय नमः

ॐ तारकांतकाय नमः

ॐ तारकाय नमः

ॐ तारकांतकाय नमः

ॐ स्थानवे नमः

ॐ  स्थानुप्रियाय नमः

ॐ स्थानत्रे नमः

ॐ स्थानरायजुंगमयजगते नमः

ॐ दक्ष यधप्रथनाय नमः

ॐ दात्रे नमः

ॐ दानवमोहनाय नमः

ॐ दया वात्ये नमः

ॐ  दिव्यविभायाय नमः

ॐ दंडभ्रते नमः

ॐ  दंडनायकाय नमः

ॐ  दत्तप्रभिन्नभ्रमालाय नमः

ॐ द्यत्या वर्णादाराय नमः

ॐ द्रस्तमलग्नद्वीपघटाय नमः

ॐ  देवार्थ नृग्जाकृत्ये नमः

ॐ धनधान्यपत्ये नमः

ॐ धन्याय नमः

ॐ  धनदाय नमः

ॐ  धरणिधराय नमः

ॐ  धान्येकप्रकटाय नमः

ॐ ध्यानाय नमः

ॐ ध्यानाय नमः

ॐ ध्यानपरायण नमः

ॐ  नंद्याय नमः

ॐ नंदीप्रिया नमः

ॐ  नादया नमः

ॐ  नादमध्यप्रथिस्ताय नमः

ॐ  निस्कलाय नमः

ॐ  निर्मालाय नमः

ॐ नित्याय नमः

ॐ  नित्यानित्यय नमः

ॐ निर्मयाय नमः

ॐ प्रार्थनायोम्ने नमः

ॐ  परस्मयेधाम्ने नमः

ॐ  परमात्मनये नमः

ॐ  परस्मयेपदाय नमः

ॐ परातपराय नमः

ॐ  पशुपत्ये नमः

ॐ  पशुपाशिविमोचकाय नमः

ॐ  पूर्णानंदाय नमः

ॐ  परंदाय नमः

ॐ पुरानंदाय नमः

ॐ  परानंदाय नमः

ॐ पुराणपुरोष्टमाय नमः

ॐ  पद्मप्रसन्नाय नमः

ॐ  प्राणप्राणमोचनाय नमः

ॐ प्रमन्प्रत्यत्याय नमः

ॐ प्रणतातिनिवर्णाय नमः

ॐ फलहस्ताय नमः

ॐ फणिपत्ये नमः

ॐ फेटकराय नमः

ॐ  फणितप्रियाय नमः

ॐ  बाणरचितांगीयगुलाय नमः

ॐ बालकेलीकुतुहलिने नमः

ॐ ब्राह्मणे नमः

ॐ ब्रह्मर्चितपदाय नमः

ॐ  ब्रह्मचारिने नमः

ॐ भृहस्पत्ये नमः

ॐ  भृनानादयाग्रहचितकाराय नमः

ॐ ब्रह्मांडवलीमेखलाय नमः

ॐ भार्गया नमः

ॐ भद्राय नमः

ॐ भयापाय नमः

ॐ भगवते नमः

ॐ  भगतिसुलभाय नमः

ॐ भूतिदयाय नमः

ॐ भूतिभूषणाय नमः

ॐ भव्याय नमः

ॐ भूतल्याय नमः

ॐ भोगमद्मात्मनोरमाय नमः

ॐ  मेखलावते नमः

ॐ  मंदगतये नमः

ॐ मतितकमलेक्षणाय नमः

ॐ यज्ञपत्ये नमः

ॐ  यज्ञगोप्तरे नमः

ॐ यज्ञफलप्रदाय नमः

ॐ यशस्काराय नमः

ॐ योगगम्य नमः

ॐ याज्ञकाय नमः

ॐ यचकप्रियाय नमः

ॐ रसाय नमः

ॐ  रासप्रियाय नमः

ॐ रसाय नमः

ॐ रंजकाय नमः

ॐ रावणार्चिताय नमः

ॐ राजरक्षकराय नमः

ॐ रथनागर्भया नमः

ॐ  राज्यसुखप्रदाय नमः

ॐ लक्ष्याय नमः

ॐ लक्षप्रदाय नमः

ॐ लयस्थाय नमः

ॐ  लद्दुकप्रियाय नमः

ॐ लास्यपराय नमः

ॐ लभकुल्लोकविश्रुताय नमः

ॐ  वरणाय नमः

ॐ वन्निवदनाय नमः

ॐ वन्नाय नमः

ॐ वेदांतगोचराय नमः

ॐ  विकर्णे नमः

ॐ  विश्वतस्यचक्षुषे नमः

ॐ विधात्रे नमः

ॐ विश्वतोमुखाय नमः

ॐ वामदेवाय नमः

ॐ विश्वनेत्रे नमः

ॐ  वज्रिवज्रनिवाणाय नमः

ॐ विश्वबंधनविष्कंभ-धाराय- नमः

ॐ  विश्वेवरप्रभावे नमः

ॐ शब्दब्रह्मणे नमः

ॐ  शमप्रपायाय नमः

ॐ शंभुशक्तीगणेश्वराय नमः

ॐ शास्त्रे नमः

ॐ शिखराग्रनिलाय नमः

ॐ शरण्य नमः

ॐ शिखरेश्वराय नमः

ॐ  षध्रुतुकुसुमास्त्रग्विने नमः

ॐ  षडाधाराय नमः

ॐ  षडाक्षराय नमः

ॐ  सौसरनंदाय नमः

ॐ  सरुवदनाय नमः

ॐ  सर्वभेषेभेशजाय नमः

ॐ सृष्टीतिलयक्रीडाय नमः

ॐ सुरकुंजरभेदनाय नमः

ॐ सिंधुरीतमहाकुंभाय नमः

ॐ  सद्स्वयदक्तायकाय नमः

ॐ  साक्षिणे नमः

ॐ  समुरदमंथनाय नमः

ॐ  स्वस्वमवेदाय नमः

ॐ  स्वदक्षिणाय नमः

ॐ स्वातंत्र्याय नमः

ॐ सत्यसंकल्पाय नमः

ॐ समगानर्ताय नमः

ॐ सुखिने नमः

ॐ हवसाय नमः

ॐ हस्तपिसाचिसाय नमः

ॐ हवनाय नमः

ॐ हव्यकाव्यभुजे नमः

ॐ हव्याय नमः

ॐ हुतात्प्रियाय नमः

ॐ हर्षाय नमः

ॐ हालेखामंत्रमध्यागय नमः

ॐ क्षेत्राधिपाय नमः

ॐ शामभत्रे नमः

ॐ शमपरनारायणाय नमः

ॐ  शिप्रदक्षेमकराय नमः

ॐ  शेमानंदाय नमः

ॐ  शोणिसुरुभया नमः

ॐ धर्मपदाय नमः

ॐ अर्थदया नमः

ॐ  कामदात्रे नमः

ॐ  सौभाग्यवर्धनाय नमः

ॐ विद्याप्रदाय नमः

ॐ विभवदयाय नमः

ॐ भूकमुक्तिफलप्रदाय नमः

ॐ  अभिरूपकाराय नमः

ॐ  वीरश्रीप्रदाय नमः

ॐ विजयप्रदाय नमः

ॐ सर्ववाश्यकराय नमः

ॐ  गर्भदोषघ्ने नमः

ॐ पुत्र पौत्रादया नमः

ॐ मेधादय नमः

ॐ कीर्तिदाय नमः

ॐ  शोखानें नमः

ॐ  दोर्हज्ञानाशिनाय नमः

ॐ  प्रतिवधिमुखस्तंभाय नमः

ॐ रुष्टचिप्रासनाय नमः

ॐ पराभिचारशमनाय नमः

ॐ  दुःखभंजनकारकाय नमः

ॐ लावाय नमः

ॐ सत्य नमः

ॐ  कालाय नमः

ॐ कास्तये नमः

ॐ  निमिषाय नमः

ॐ तत्पराय नमः

ॐ  क्षणाय नमः

ॐ घटाय नमः

ॐ मुहूर्तये नमः

ॐ प्रहाराय नमः

ॐ दिवा नमः

ॐ नक्त नमः

ॐ अहर्निषम नमः

ॐ पक्षाय नमः

ॐ मसाय नमः

ॐ अयनाय नमः

ॐ वर्षाय नमः

ॐ युगाय नमः

ॐ कल्पाय नमः

ॐ महालय नमः

ॐ  रषये नमः

ॐ  तराय नमः

ॐ  तिथये नमः

ॐ योगाय नमः

ॐ वराय नमः

ॐ  कर्णाय नमः

ॐ  औंषकाय नमः

ॐ लग्नाय नमः

ॐ होराये नमः

ॐ कालचक्रय नमः

ॐ मर्वे नमः

ॐ  सप्तर्षिभ्यो नमः

ॐ ध्रुवाय नमः

ॐ राहावे नमः

ॐ मांडाय नमः

ॐ  काव्ये नमः

ॐ जियाय नमः

ॐ बुधाय नमः

ॐ भौमाय नमः

ॐ शशिने नमः

ॐ रायये नमः

ॐ  कालाय नमः

ॐ  श्रुस्तये नमः

ॐ स्थित्ये नमः

ॐ विश्वस्थवर्जंगमंच्यते नमः

ॐ भुवे नमः

ॐ अद्रुभ्यो नमः

ॐ अग्निये नमः

ॐ मारुते नमः

ॐ व्योम्ने नमः

ॐ अहंगकृत्ये नमः

ॐ प्रकृतिये नमः

ॐ पुसे नमः

ॐ ब्राह्मणे नमः

ॐ विष्णवे नमः

ॐ शिवाय नमः

ॐ रुद्राय नमः

ॐ ईशाय नमः

ॐ  शक्तिये नमः

ॐ  सदाशिवाय नमः

ॐ  त्रिदशेभ्यो नमः

ॐ पितृभ्यो नमः

ॐ  यक्षेभ्यो नमः

ॐ  रक्ष्योभ्यो नमः

ॐ  किन्नरेभ्यो नमः

ॐ साधेभ्यो नमः

ॐ  विद्याधरेभ्यो नमः

ॐ भूतेभ्यो नमः

ॐ  मनुषेभ्यो नमः

ॐ पशुभ्यो नमः

ॐ खगेभ्यो नमः

ॐ  समुद्रेभ्यो नमः

ॐ  सारिद्भ्यो नमः

ॐ  शैलेभ्यो नमः

ॐ भूताय नमः

ॐ भावोद्भवाय नमः

ॐ संघख्याय नमः

ॐ पतंजलाय नमः

ॐ योगाय नमः

ॐ पुराणेभ्यो नमः

ॐ श्रुत्ये नमः

ॐ स्मृत्ये नमः

ॐ  वेदांगेभ्यो नमः

ॐ  सद्चाराय नमः

ॐ  मीमावसे नमः

ॐ न्यायविस्ताराय नमः

ॐ आयुर्वेदाय नमः

ॐ  धनुर्वेदाय नमः

ॐ  गंधर्वाय नमः

ॐ  काव्यनाटकाय नमः

ॐ  वैखंसाय नमः

ॐ भगवताय नमः

ॐ सत्वताय नमः

ॐ  पंचरंकाय नमः

ॐ शैवाय नमः

ॐ  पशुपताय नमः

ॐ  कालमुखाय नमः

ॐ  भैरवशासनाय नमः

ॐ शाक्ताय नमः

ॐ वैनायकाय नमः

ॐ  सौराय नमः

ॐ  जैनाय नमः

ॐ अहंतासौंहिताय नमः

ॐ सत्ये नमः

ॐ असत्ये नमः

ॐ व्यक्त्या नमः

ॐ आयक्ताय नमः

ॐ सचेतनाय नमः

ॐ  अचेतनाय नमः

ॐ वंध्याय नमः

ॐ मोक्षाय नमः

ॐ सुखाय नमः

ॐ भोगाय नमः

ॐ अयोगाय नमः

ॐ सत्याय नमः

ॐ आनवे नमः

ॐ महते नमः

ॐ स्वातीत नमः

ॐ हु नमः

ॐ फन्नम नमः

ॐ स्वधा नमः

ॐ स्वाहा नमः

ॐ श्रुष्णाय नमः

ॐ व्रत नमः

ॐ वाशनम नमः

ॐ नमो नमः

ॐ न्यायाय नमः

ॐ विद्यानाय नमः

ॐ आनंदाय नमः

ॐ बोधाय नमः

ॐ सावनविदे नमः

ॐ शामाय नमः

ॐ यमाय नमः

ॐ  एकस्मये नमः

ॐ एकाधराय नमः

ॐ  एकशपनारायणाय नमः

ॐ एकाग्रधिये नमः

ॐ एकवीराय नमः

ॐ  एकनेकस्वरूपध्रुषे नमः

ॐ द्वि रुपाय नमः

ॐ द्विभुजया नमः

ॐ व्याधक्षाय नमः

ॐ द्विर्दाय नमः

ॐ  द्विपवक्षकाय नमः

ॐ  द्वेमातुराय नमः

ॐ द्विदनाय नमः

ॐ द्वंद्विताय नमः

ॐ द्वैतिगाय नमः

ॐ  त्रिधाम्ने नमः

ॐ  त्रिकाराय नमः

ॐ त्रेत्रारिवर्गफलदाय नमः

ॐ  त्रिगुणात्मने नमः

ॐ  त्रिलोकदाये नमः

ॐ त्रिशक्तिशाय नमः

ॐ  त्रिलोचनाय नमः

ॐ चतुर्भहारवे नमः

ॐ चतुर्तमने नमः

ॐ चतुर्मुखाय नमः

ॐ चतुविर्धोपायमयाय नमः

ॐ चातुर्वर्णाश्रमाश्राय नमः

ॐ चतु वीरधव चोवृत्ति परिवृत्तीप्रवर्तकाय नमः

ॐ चतुर्थी पूजन प्रिताय नमः

ॐ चतुर्थी तिथी समभावाय नमः

ॐ पंचाक्षरात्मने नमः

ॐ पंचात्मने नमः

ॐ पंचासाय नमः

ॐ पंचकृत्यकृते नमः

ॐ  पंचधाराय नमः

ॐ  पंचवरणाय नमः

ॐ  पंचाक्षरपारायणाय नमः

ॐ पंचतलाय नमः

ॐ पंचकराय नमः

ॐ पंचप्राणभविताय नमः

ॐ  पंचभ्रमयास्फुर्तये नमः

ॐ  पंचवर्णवर्ताय नमः

ॐ  पंचभक्षप्रियाय नमः

ॐ  पंचबानाय नमः

ॐ पंचशिवात्मकाय नमः

ॐ शास्तकोनपीठाय नमः

ॐ  षष्ठचक्रधाम्ने नमः

ॐ शस्त्रग्रनिथभेदकाय नमः

ॐ  षडध्वध्वंत्विध्वंसिने नमः

ॐ शांडगुलमहाहृदयाय नमः

ॐ  षण्मुखाय नमः

ॐ षण्मुखभ्रवे नमः

ॐ  षष्ठशक्लीपरिवारिताय नमः

ॐ  षडवैरीवर्गविध्वंसे नमः

ॐ  षडामिरभयभंजनाय नमः

ॐ शास्ततकर्दुराय नमः

ॐ शास्तकर्मनिर्तय नमः

ॐ षडराश्राय नमः

ॐ  सप्तपातालचरणाय नमः

ॐ सप्तद्वीरूपमंडलाय नमः

ॐ  सप्तस्वर्लोकमुकुटाय नमः

ॐ सप्तांग्रज्यसुखदाय नमः

ॐ  सप्तर्षिगणमंदिताय नमः

ॐ  सप्तचंदोनिध्ये नमः

ॐ सप्तहोत्रे नमः

ॐ सप्तस्वराश्रय नमः

ॐ  सप्ताधिकेलिकसाराय नमः

ॐ  सप्तगतृनिषेविताय नमः

ॐ  सप्तचंदोमोदमदाय नमः

ॐ सप्तचंदोमखप्रभवे नमः

ॐ आष्टमूर्तिधेयमूर्तये नमः

ॐ आस्तप्रकुर्तीकर्णाय नमः

ॐ अस्तंगयोगफलभुवे नमः

ॐ आस्तपत्रबुजासनाय नमः

ॐ अष्टशक्तीसमृद्धिश्रिये नमः

ॐ आष्टयेश्वर्याप्रदायकाय नमः

ॐ आस्तापितोपीतश्रिये नमः

ॐ आस्तमत्रुसमवृत्ताय नमः

ॐ आस्तभैरवसेव्यय नमः

ॐ आस्तवसुवंधाय नमः

ॐ आष्टमूर्तिभृते नमः

ॐ आस्तचक्रस्फुरणमूर्तये नमः

ॐ आस्ताद्राव्यहविमप्रियाय नमः

ॐ नवनागसंध्यास्य नमः

ॐ नवनिध्यानुषित्रे नमः

ॐ  नवद्वारपुराधाराय नमः

ॐ नवधारनिकेतनाय नमः

ॐ नवनारायणशिताय नमः

ॐ नवदुर्गनिशेविताय नमः

ॐ नवनाथमहानाथाय नमः

ॐ नवनागविभूषणाय नमः

ॐ नवरत्नविचित्रांगाय नमः

ॐ नवशक्तीशिरोधृताय नमः

ॐ  दशातमकाय नमः

ॐ दशभुजाय नमः

ॐ  दशदिकपतिवंदिताय नमः

ॐ दशाध्याय नमः

ॐ  दशप्रणाय नमः

ॐ  दशेंद्रियानियमकाय नमः

ॐ दशक्षर्ममहामंत्राय नमः

ॐ  दशशाव्यापिविग्रहाय नमः

ॐ  एकादशादिभिरुद्रेमस्तुताय नमः

ॐ एकादशाक्षराय नमः

ॐ द्वादशदंडदोदर्ण्डाय नमः

ॐ  द्वादशांतनिकेतनाय नमः

ॐ त्रयोदस्भिदाभिन्नविश्वे-देवा- धिदेवताय नमः

ॐ  चतुषेंद्रवरदाय नमः

ॐ चतुदर्शमनुप्रभावे नमः

ॐ चतुदर्शदिविद्याय नमः

ॐ चतुदर्शजगतप्रभावे नमः

ॐ सांपंचदशाय नमः

ॐ  पंचदशशितांशुनिमरलाय नमः

ॐ  षोडधर्निलाय नमः

ॐ  षोडशस्वरमत्रुकाय नमः

ॐ प्रोदशांतपादवासाय नमः

ॐ  षोडशेंदुकलामकाय नमः

ॐ  कालसप्तदशये नमः

ॐ सप्तदशाय नमः

ॐ सप्तदशाक्षराय नमः

ॐ अष्टदशद्विप्तये नमः

ॐ आस्तादशपुरांकृते नमः

ॐ  आस्तदशोषधिश्रुस्तये नमः

ॐ आस्तादशविधिस्मृताय नमः

ॐ अष्टदशलीपियष्टि-मसमिष्ठ- अन्यकोविदाय नमः

ॐ एकविंशयापुंसे नमः

ॐ एकविंष्टांगुलीपल्लवय नमः

ॐ चतुविर्शातितत्वात्मने नमः

ॐ  पंचविंशाशाक्यपुराषाय नमः

ॐ सप्तविंशनितरेषाय नमः

ॐ सप्तविंशान्तियोगकृते नमः

ॐ  द्वात्रिशतभैरवधिशाय नमः

ॐ चतुनिष्ट्रशनममहरि-दया नमः

ॐ  शास्त्रतिन्शतत्वसंभूते नमः

ॐ आस्तत्रीनशतकलनातवे नमः

ॐ नमोदेकोणपंचाशन-मरुद्वर्ग- निर्गारलाय नमः

ॐ पंचदक्षरश्रेण्या नमः

ॐ  पंचसद्रुद्रविग्रहाय नमः

ॐ  पंचसद्विष्णुशक्तिशाय नमः

ॐ पंचशमातृकालाय नमः

ॐ द्विपंचासद्वापुश्रेण्या नमः

ॐ त्रिशष्टायक्षरसंश्राय नमः

ॐ  चत्रुमशास्तयर्निनीत्रे नमः

ॐ चतुःशास्तिकलरिध्ये नमः

ॐ चतुःषष्ठीमहासिद्धयोगी निवृंधवंदिताय नमः

ॐ अष्टशष्टीमहात्रिषेकत्र-भैरवभवनाय नमः

ॐ चतुर्नार्वतीमन्त्रात्मने नमः

ॐ शान्वत्याधिक्प्रभावे नमः

ॐ  शतानंदाय नमः

ॐ  शतधृत्ये नमः

ॐ शतपत्रयेक्षणाय नमः

ॐ  शतानिकाय नमः

ॐ शतमाखाय नमः

ॐ शतधारव्युधाय नमः

ॐ सहस्त्रपत्रनिलाय नमः

ॐ सहस्त्रफणमुष्णाय नमः

ॐ  सहस्त्रशिर्णेपुराषाय नमः

ॐ सहस्त्रकाशाय नमः

ॐ सहस्त्रपदये नमः

ॐ सहस्त्रनामसंस्तुताय नमः

ॐ सहस्त्रक्षपालापाय नमः

ॐ दशसहस्त्रफणभ्रफणि-राजकृतासनाय नमः

ॐ अष्टशीतसहस्त्रयाधमहर-शिस्तोत्रयनित्राय नमः

ॐ लक्षादिशप्रियाधवाय नमः

ॐ लक्षधर्मनोमयाय नमः

ॐ चतुर्लक्षप्रकाशिताय नमः

ॐ चतुरलक्षजप्रीताय नमः

ॐ चतुर्शीतलक्षणजीवन-देह-अंस्थिताय नमः

ॐ  कोटिसूर्यप्रतिकाशाय नमः

ॐ कोटिचंद्रशुनिर्मालय नमः

ॐ शिवभवद्युस्तकोटिनाय-क्धू- रंधराय नमः

ॐ सप्तकोटीमहामंत्र-तव- यद्युते नमः

ॐ त्रयसिंत्रशतकोटिसुरश्रेणि-प- रणतपादुकाय नमः

ॐ अनंतात्मने नमः

ॐ अनंतश्रीये नमः

ॐ अनंतांत सौख्य दया नमः

Get Free Backlinks

आणखी हे वाचा:

Income Tax Return म्हणजे काय? ITR भरण्याचे काय आहेत फायदे

एलोन मस्क यांनी लॉन्च केली स्वतःची आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स कंपनी

लक्ष्मीपूजन 2023, लक्ष्मी पूजन कसे करावे? मांडणी आणि विधी

दिवाळीला का करतात अभ्यंगस्नान? अभ्यंग स्नानाची योग्य पद्धत माहितीये का?

दिवाळी शुभेच्छा मराठी 2023 | Happy Diwali Wishes In Marathi | Happy Diwali 2023 | दीपावलीच्या हार्दिक शुभेच्छा

Leave a Reply