You are currently viewing जीएसटी नोंदणीसाठी आवश्यक कागदपत्रे | GST साठी कोणी नोंदणी करावी?

जीएसटी नोंदणीसाठी आवश्यक कागदपत्रे | GST साठी कोणी नोंदणी करावी?

जीएसटी नोंदणीसाठी आवश्यक कागदपत्रे खालीलप्रमाणे आहेत:

आधार कार्ड: व्यक्तीच्या ओळखीचा पुरावा.

पॅन कार्ड: ओळख आणि कर नोंदणीचा ​​पुरावा.

पत्ता पुरावा: खालीलपैकी कोणतीही कागदपत्रे पत्त्याचा पुरावा म्हणून सादर केली जाऊ शकतात – वीज बिल, मालमत्ता कराची पावती, म्युनिसिपल खताची प्रत इ.

बँक खाते तपशील: बँक पासबुकच्या पहिल्या पानाची स्कॅन केलेली प्रत किंवा रद्द केलेल्या चेकची स्कॅन केलेली प्रत.

छायाचित्र: व्यक्तीचा पासपोर्ट आकाराचा फोटो.

जीएसटी नोंदणीसाठी आवश्यक कागदपत्रे – भागीदारी/LLP/कंपनीसाठी

जीएसटी नोंदणीसाठी आवश्यक कागदपत्रे

भागीदारी/एलएलपी/कंपनीचे पॅन कार्ड: ओळख आणि कर नोंदणीचा ​​पुरावा.

व्यवसाय घटकाचे नोंदणी प्रमाणपत्र: भागीदारीसाठी भागीदारी करार, कंपनीसाठी निगमन प्रमाणपत्र, एलएलपीसाठी एलएलपी करार.

व्यावसायिक घटकाचा पत्ता पुरावा: खालीलपैकी कोणतीही कागदपत्रे पत्त्याचा पुरावा म्हणून सादर केली जाऊ शकतात – वीज बिल, मालमत्ता कर पावती, म्युनिसिपल खताची प्रत इ.

बँक खाते तपशील: बँक पासबुकच्या पहिल्या पानाची स्कॅन केलेली प्रत किंवा रद्द केलेल्या चेकची स्कॅन केलेली प्रत.

अधिकृत स्वाक्षरी करणारा तपशील: अधिकृत स्वाक्षरीचा तपशील जसे की पॅन, आधार, छायाचित्र इ.

जीएसटी नोंदणीसाठी आवश्यक कागदपत्रे – अतिरिक्त कागदपत्रे

अधिकृतता/बोर्ड ठरावाचे पत्र: जर अर्ज अधिकृत स्वाक्षरीकर्त्याने दाखल केला असेल.

डिजिटल स्वाक्षरी: कंपनी किंवा एलएलपीच्या बाबतीत.

हे लक्षात घेणे महत्त्वाचे आहे की हे दस्तऐवज व्यवसायाच्या विशिष्ट स्वरूपावर आणि नोंदणी प्राधिकरणाच्या आवश्यकतांवर आधारित बदलू शकतात. याव्यतिरिक्त, नोंदणी प्रक्रिया आणि आवश्यक दस्तऐवजांशी संबंधित सर्वात नवीनतम आणि अचूक माहितीसाठी कर व्यावसायिकांशी सल्लामसलत करणे किंवा अधिकृत GST पोर्टलला भेट देणे नेहमीच उचित आहे.

येथे GST नोंदणीसाठी विशिष्ट राज्य-निहाय आवश्यकता आहेत:

जीएसटी नोंदणीसाठी आवश्यक कागदपत्रे

सामान्य श्रेणीतील राज्ये: सामान्य श्रेणीतील राज्यांमधील व्यवसायांसाठी उलाढाल थ्रेशोल्ड रु. मालासाठी 40 लाख आणि रु. सेवांसाठी 20 लाख.

विशेष श्रेणीची राज्ये: मणिपूर, आसाम आणि नागालँड सारख्या राज्यांमध्ये, एकूण उलाढालीची मर्यादा रु. 10 लाख.

विशिष्ट राज्यनिहाय कागदपत्रे आवश्यक

राज्य: सामान्य श्रेणीतील राज्ये

जीएसटी नोंदणीसाठी आवश्यक कागदपत्रे – आवश्यक कागदपत्रे:

कंपनीचे पॅन कार्ड

निगमन प्रमाणपत्र

संघटनेचा मसुदा

अधिकृत स्वाक्षरीकर्त्याचे पॅन आणि आधार कार्ड (अगदी परदेशी वंशाच्या कंपन्यांसाठी, अधिकृत स्वाक्षरी करणारा भारतीय असणे आवश्यक आहे)

अधिकृत स्वाक्षरीकर्त्याच्या नियुक्तीचा पुरावा

सर्व संचालकांचे पॅन कार्ड आणि पत्त्याचा पुरावा (किंवा फर्मच्या बाबतीत भागीदार)

सर्व संचालकांची छायाचित्रे आणि अधिकृत स्वाक्षरी

बँक खाते तपशील

व्यवसायाच्या मुख्य ठिकाणाचा पत्ता पुरावा

राज्य: विशेष श्रेणीतील राज्ये (उदा. मणिपूर, आसाम, नागालँड)

जीएसटी नोंदणीसाठी आवश्यक कागदपत्रे – आवश्यक कागदपत्रे

जीएसटी नोंदणीसाठी आवश्यक कागदपत्रे

[जीएसटी नोंदणी दस्तऐवजांसाठी राज्य-विशिष्ट आवश्यकता लागू होऊ शकतात. अचूक माहितीसाठी संबंधित राज्याच्या जीएसटी अधिकाऱ्यांचा किंवा पात्र कर व्यावसायिकांचा सल्ला घेणे उचित आहे.]

या राज्य-निहाय आवश्यकता हे सुनिश्चित करतात की व्यवसाय त्यांच्या स्थान आणि उलाढालीवर आधारित विशिष्ट GST नोंदणी निकषांचे पालन करतात, एक सुव्यवस्थित आणि सुसंगत नोंदणी प्रक्रियेत योगदान देतात.

भारतातील GST नोंदणी प्रक्रिया GST नियमांचे पालन करण्यासाठी आणि GST नियमांतर्गत कायदेशीररित्या कार्य करण्यासाठी व्यवसायांसाठी एक महत्त्वपूर्ण पाऊल आहे. यामध्ये एक अद्वितीय 15-अंकी जीएसटी आयडेंटिफिकेशन नंबर (जीएसटीआयएन) मिळवणे समाविष्ट आहे जो राज्यवार आणि पॅन-आधारित आहे. सरकारच्या अधिकृत GST पोर्टलद्वारे ही प्रक्रिया सुलभ करण्यात आली आहे, ज्यामुळे व्यवसाय मालकांना कुठूनही नोंदणी करता येते, भौतिक कागदपत्रांची आवश्यकता नाहीशी होते.

जीएसटी नोंदणीसाठी आवश्यक कागदपत्रे चरण-दर-चरण GST नोंदणी प्रक्रिया

अधिकृत GST पोर्टलला भेट द्या: अधिकृत GST पोर्टलवर प्रवेश करा आणि “नोंदणी” टॅबवर क्लिक करा, त्यानंतर “नवीन नोंदणी” निवडा.

TRN व्युत्पन्न करा: भाग A मध्ये आवश्यक तपशील पूर्ण करा आणि पडताळणी केल्यावर, एक तात्पुरता संदर्भ क्रमांक (TRN) व्युत्पन्न केला जाईल.

तपशील भरा: आवश्यकतेनुसार आवश्यक व्यवसाय आणि वैयक्तिक तपशील प्रविष्ट करा आणि TRN निर्मितीसाठी OTP प्रमाणीकरण पूर्ण करा.

दस्तऐवज अपलोड करा: मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार आवश्यक कागदपत्रे जसे की पॅन, पत्ता पुरावा आणि इतर व्यवसाय-संबंधित कागदपत्रे प्रदान करा.

ARN जनरेशन: दस्तऐवज सबमिट केल्यानंतर, पोर्टल पुढील प्रक्रियेसाठी ॲप्लिकेशन संदर्भ क्रमांक (ARN) व्युत्पन्न करते.

जीएसटीआयएन वाटप: यशस्वी पडताळणी आणि मंजूरीनंतर, व्यवसायाला जीएसटीआयएन आणि जीएसटी नोंदणी प्रमाणपत्र23 प्राप्त होते.

जीएसटी नोंदणीसाठी आवश्यक कागदपत्रे सुपर CA सहाय्य

जीएसटी नोंदणीसाठी आवश्यक कागदपत्रे

तज्ञांचे मार्गदर्शन: सुपर CA पात्रता निकष, आवश्यक कागदपत्रे आणि नोंदणी प्रक्रिया समजून घेण्यासाठी, अचूक आणि अद्ययावत माहिती सुनिश्चित करण्यासाठी तज्ञांची मदत देते.

अखंड दस्तऐवज हाताळणी: सुपर CA सर्व दस्तऐवज आवश्यकता कार्यक्षमतेने व्यवस्थापित करते, जीएसटी नोंदणी प्रक्रिया सुलभ करते.

वैयक्तिक सहाय्य: प्रत्येक व्यवसायाच्या विशिष्ट गरजा पूर्ण करण्यासाठी, त्यांना नोंदणी प्रक्रियेद्वारे मार्गदर्शन करण्यासाठी अनुरूप आधार प्रदान केला जातो.

नोंदणीनंतरचा सपोर्ट: सुपर सीए जीएसटी रिटर्न फाइलिंग सहाय्य आणि जीएसटी नियमांचे पालन सुनिश्चित करण्यासह पोस्ट-नोंदणी सेवा देते.

GST साठी कोणी नोंदणी करावी? जीएसटी नोंदणीची पात्रता आणि प्रकार

एकूण उलाढाल: टर्नओव्हर थ्रेशोल्ड ओलांडणाऱ्या संस्थांनी GST नोंदणी घेणे आवश्यक आहे. विशेष श्रेणीतील राज्ये आणि आंतर-राज्य व्यवसायांना वेगवेगळे थ्रेशोल्ड लागू होतात.

श्रेण्या: नोंदणी श्रेण्यांमध्ये सामान्य करदाता, रचना करदाता, प्रासंगिक करपात्र व्यक्ती, अनिवासी करपात्र व्यक्ती आणि इतर, प्रत्येक विशिष्ट आवश्यकता आणि फायदे यांचा समावेश होतो.

जीएसटी नोंदणी प्रक्रिया वापरकर्त्यासाठी अनुकूल, अनुपालन आणि व्यवसाय ऑपरेशन्स सुलभ करण्यासाठी डिझाइन केलेली आहे. प्रक्रिया स्वतंत्रपणे केली जाऊ शकते, तरीही सुपर CA सारख्या तज्ञांकडून मदत घेणे अचूकता आणि नियामक आवश्यकतांचे पालन सुनिश्चित करू शकते, व्यवसायांना अखंड नोंदणी प्रवासासाठी आवश्यक समर्थन प्रदान करते.

भारतातील GST नोंदणीसाठी पात्रता निकष विशिष्ट उलाढाल मर्यादा आणि विशिष्ट व्यवसाय श्रेणींवर आधारित निर्धारित केले जातात. प्रदान केलेल्या वेब शोध परिणामांवर आधारित GST नोंदणीसाठी मुख्य पात्रता निकष येथे आहेत:

टर्नओव्हर थ्रेशोल्ड

उत्पादन क्षेत्र: वार्षिक उलाढाल रु. 40 लाख किंवा त्याहून अधिक GST नोंदणीसाठी पात्र आहेत.

सेवा क्षेत्र: वार्षिक उलाढाल रु. 20 लाख किंवा त्याहून अधिक GST नोंदणीसाठी पात्र आहेत.

विशेष श्रेणीची राज्ये: अरुणाचल प्रदेश, आसाम, जम्मू आणि काश्मीर, मणिपूर, मेघालय, मिझोराम, नागालँड, त्रिपुरा, सिक्कीम आणि उत्तराखंड यांसारख्या विशिष्ट राज्यांमधील व्यवसायांना त्यांची उलाढाल रु. पेक्षा जास्त असल्यास GST साठी नोंदणी करणे आवश्यक आहे. 10 लाख.

विशिष्ट राज्य भिन्नता:

जीएसटी नोंदणीसाठी आवश्यक कागदपत्रे

जम्मू-काश्मीर आणि आसाममध्ये रु.ची उंबरठा मर्यादा आहे. वस्तूंसाठी 40 लाख.

पुद्दुचेरी, एक नियमित श्रेणीतील राज्य, रु. थ्रेशोल्ड मर्यादा निवडली. मालासाठी 20 लाख.

व्यवसाय श्रेणी

वस्तू आणि सेवांच्या करपात्र पुरवठ्यामध्ये गुंतलेल्या आणि उलाढालीची मर्यादा पूर्ण करणाऱ्या संस्था जीएसटी नोंदणीसाठी पात्र आहेत.

अनिवार्य नोंदणी आवश्यक असलेल्या विशिष्ट श्रेणींमध्ये कॅज्युअल करपात्र व्यक्ती, अनिवासी करपात्र व्यक्ती, ई-कॉमर्स ऑपरेटर, इनपुट सेवा वितरक, TDS/TCS वजावट करणारे, OIDAR (ऑनलाइन माहिती डेटाबेस प्रवेश आणि पुनर्प्राप्ती) सेवा प्रदाता, आयात-निर्यात उद्योगात काम करणाऱ्या व्यक्तींचा समावेश आहे. , आणि अधिक.

भारतात GST साठी नोंदणी केल्याने व्यवसायांना अनेक फायदे मिळतात, कर नियमांचे पालन सुनिश्चित करणे आणि देशाच्या कर आकारणी फ्रेमवर्कमध्ये अखंड ऑपरेशन्स सुलभ करणे. वेब शोध परिणामांवर आधारित GST नोंदणीचे मुख्य फायदे येथे आहेत:

जीएसटी नोंदणीचे तीन प्रकार कोणते आहेत?

जीएसटी नोंदणीचे 3 प्रकार नियमित, रचना आणि प्रासंगिक आहेत. नियमित नोंदणी अशा व्यवसायांसाठी आहे जे नियमित क्रियाकलाप करतात आणि ज्यांची उलाढाल उंबरठ्यापेक्षा जास्त आहे. कंपोझिशन नोंदणी थ्रेशोल्ड मर्यादेपेक्षा कमी उलाढाल असलेल्या आणि निश्चित दराने कर भरू इच्छित असलेल्या व्यवसायांसाठी आहे.

कायदेशीर मान्यता आणि अनुपालन

कायदेशीर व्यवसाय ऑपरेशन: जीएसटी नोंदणी व्यवसायांना कायदेशीर मान्यता प्रदान करते, ज्यामुळे ते कायदेशीररित्या व्यवहार करण्यास आणि चालवण्यास सक्षम बनतात.

कायद्याचे पालन: हे GST कायदा आणि संबंधित नियमांचे पालन सुनिश्चित करते, व्यवसायांना दंड आणि कायदेशीर परिणाम टाळण्यास मदत करते.

इनपुट टॅक्स क्रेडिट (ITC) फायदे

इनपुट टॅक्स क्रेडिटचा दावा करणे: नोंदणीकृत व्यवसाय त्यांच्या खरेदीवर भरलेल्या करांवर इनपुट टॅक्स क्रेडिटचा दावा करू शकतात, एकूण कर दायित्व कमी करतात.

सरकारी निविदांमध्ये प्रवेश

सरकारी करारांसाठी पात्रता: सरकारी निविदा आणि करारांमध्ये सहभागी होण्यासाठी जीएसटी नोंदणी ही एक पूर्व शर्त असते, ज्यामुळे व्यावसायिक संधींच्या विस्तृत श्रेणीत प्रवेश मिळतो.

ई-कॉमर्स आवश्यकतांचे पालन

ई-कॉमर्स अनुपालन: ई-कॉमर्स विक्रेत्यांसाठी, नियमांचे पालन करण्यासाठी आणि प्रमुख ई-कॉमर्स प्लॅटफॉर्मवर ऑपरेट करण्यासाठी GST नोंदणी आवश्यक आहे.

इनपुट सेवा वितरक (ISD) सुविधा

केंद्रीकृत बिलिंग आणि क्रेडिट: एकाधिक शाखा असलेले व्यवसाय केंद्रीकृत बिलिंग आणि इनपुट टॅक्स क्रेडिटचे वितरण सुलभ करण्यासाठी इनपुट सेवा वितरक (ISD) म्हणून नोंदणी करू शकतात.

आंतरराष्ट्रीय व्यापार

निर्यात आणि आयात सुलभ करणे: नोंदणीकृत व्यवसाय निर्यात आणि आयात प्रक्रियांमध्ये फायदे मिळवू शकतात, जसे की निर्यात केलेल्या वस्तू आणि सेवांवर भरलेल्या करांसाठी परतावा मिळवणे.

समाजकल्याण लाभ

समाजकल्याण योजनांसाठी पात्रता: जीएसटी नोंदणी ही काही समाजकल्याण लाभ आणि सरकारद्वारे ऑफर केलेल्या योजनांचा लाभ घेण्यासाठी एक पूर्व शर्त असू शकते.

फ्लिपकार्ट सुपर कॉइन्सने खरेदी कशी करावी? फ्लिपकार्ट सुपर कॉईन कसे वापरावे?

काय आहे Devin AI सॉफ्टवेअर इंजिनिअरची जॉब रिप्लेस करणार का?

Leave a Reply